Богат набор от Ключови Показатели на Представянето (KPIs)

Богат набор от Ключови Показатели на Представянето (KPIs)

Софтуерът за управление на човешките ресурси HeRMeS eXpress предлага богат набор от Ключови Показатели на Представянето (KPIs), с които мениджърите следят организацията на своите екипи, а HR професионалистите имат поглед върху цялата компания.

Ключови Показатели на Представянето (KPIs) в HeRMeS eXpress
Ключови Показатели на Представянето (KPIs) в HeRMeS eXpress

В секцията „Информация за служителите“ на Self-Service портала всеки мениджър има достъп до множество карти с аналитични справки от различни области. Отварянето на дадена карта генерира подробна аналитична справка, която удобно може да се експортира в MS Excel. По този начин всеки мениджър разполага с актуална информация за своя екип. За всеки мениджър показваната информация, включително и за KPI-те, е за служителите в неговото звено и всички други звена, подчинени на това звено. Например директор на дирекция ще вижда информация за своята дирекция и всички включени в нея отдели.

Върху всяка карта се визуализират и до три Ключови Показателя на Представянето (KPIs), които кореспондират с информацията, съдържаща се в картата.

 

Кои са тези показатели и какво измерват?

Нека разгледаме някой от по-интересните карти.

 

Kaрта „Прослужени години“

На картата има три KPIs:

 1. “Среден стаж на подчинените ми служители“;
 2. „Среден стаж на всички служители“ (в цялата компания);
 3. „Отклонение от средния стаж в работодателя“ (на моите служители).

 

Kaрта „Обща информация за назначението“

Тук също има три KPIs:

 1. Какъв е броя подчинени служители на този мениджър;
 2. Ръст на броя служители до момента в проценти (+ или -);
 3. Текучество от началото на годината до момента, също в проценти.

 

Богат набор от Ключови Показатели на Представянето (KPIs) в HeRMeS eXpress
Богат набор от Ключови Показатели на Представянето (KPIs) в HeRMeS eXpress
„Срочни договори и изпитателен срок“

KPI-ите тук са два:

 1. Брой служители с изтичащ изпитателен срок;
 2. Служители, назначение на срочен трудов договор.

Това е важна информация, която помага на мениджърите да се съсредоточат върху представянето на конкретни служители, за които към определена дата трябва да се вземе решение ще останат ли част от компанията или представянето им е незадоволително.

 

 „Остатъци от платен годишен отпуск

KPI-те показват процентното съотношение между използваните и неизползваните дни отпуск в екипа, информация за средния брой неизползвани дни за служител, както и средния брой неизползвани дни на служител, чиято давност изтича.

 

 „Ползвани отпуски една година назад

На картата се визуализират KPI, които показват каква е средната продължителност в дни на използваните отпуски за един служител за период от една година и какво е процентното им разпределение между трите основни групи отпуски – платени, неплатени и по майчинство.

 

„Анализ на болнични по служители“

Те показват средната продължителност на дните в болнични за служител и за период от началото на годината до настоящия момент, съотношението между тези дни и дните за същия период през миналата година, както и броя служители в дълъг болничен (над 30 дни) в момента.

 

„Ползвани болнични по периоди“

Там KPI-те показват процента на служителите в болнични в момента, какъв е средният брой дни болнични за служител и броя служители, представили болничен след като  им е бил отказан платен отпуск.

 

„Работа извън офиса за служителите“

На картата има три KPI, които показват следната информация:

 1. Какъв процент от служителите са работили извън офиса за период от началото на годината до момента;
 2. Каква част от тях и в момента работят извън офиса;
 3. Ако в организацията има ограничение на броя дни, които могат да се използват през годината, какъв е броя на оставащите такива дни към момента.

 

Това са само част от картите с информация за състоянието на човешките ресурси в компанията. KPI се визуализират върху всички останали карти с такава информация, която е свързана и с останалите процеси в системата: обучения, оценка на представянето и.т.н. Всички те позволяват на отделните мениджъри и на ръководството на компанията да имат навременна и надеждна информация за състоянието както на отделните екипи, така и на организацията като цяло.