Отчитане на присъствието

чрез данни от системи за контрол на достъпа

 • Искате да следите спазването на работното време от вашите служители?
 • Търсите удобен инструмент за визуализация на отчетените събития за вашите служители от системата за контрол на достъпа?
 • Нужни са ви справки за присъствия, закъснения, командировки, отсъствия, самоотлъчки и др. на всеки служител?

Решението за вас е модул “Отчитане на присъствието” на облачния HR софтуер HeRMeS eXpress, който автоматично използва данните на Системи за контрол на достъпа.

Търсите софтуер за отчитане на работното време? Решението за вас е модул “Отчитане на присъствието” на облачния HR софтуер HeRMeS eXpress, който автоматично използва данните на Системи за контрол на достъпа.

Защо да отчитате присъствието с HeRMeS eXpress?

Данните за присъствието се визуализират в удобен графичен интерфейс

Следите отклоненията спрямо договореното работно време

Вашите мениджъри разполагат с ефективен инструмент за управление

Имате бърза и точна информация за напуснали и останали служители при кризи и аварии

Разполагате с точен отчет за присъствието при епидемична обстановка

Следете данните за присъствието на вашите служители в удобен графичен интерфейс

 • Графично представяне на информацията в календар на присъствието
 • Визуализация на баланса за дневно, седмично или месечно присъствие спрямо ефективното работно време
 • Контролиране на задължителното дневно присъствие при гъвкаво работно време
 • Използване на всички устройства: компютър, нотбук, таблет, смартфон
 • Автоматично използване на информацията за отпуска, болничен, обучение, работа извън офиса и др. при работа с останалите модули от HeRMeS eXpress
%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB %D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5 %D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE hermes
Модул "Отчитане на присъствието"

Дайте на мениджърите инструмент, с който да контролират присъствието на своите екипи

 • Удобни процедури за самообслужване за мениджъри, с които те администрират своя екип и неговите членове
 • Екипен календар за мениджъри с подробна информация за членовете на техния екип: баланс на присъствието, закъснения, отсъствия, почивки, обучения и др.
 • Календарът автоматично визуализира данните от останалите модули на HeRMeS eXpress, когато се използва интегрирана система
 • Ежемесечни процедури за мениджърите за изготвяне и одобрение на екипна ФОРМА 76 и консолидиране в обща форма за организацията

Управлявайте изготвянето на ФОРМА 76 за екипа и за цялата организация

 • В интерфейса на ФОРМА 76 автоматично се маркират дните и часовете на всеки служител, за които няма регистрирано присъствие
 • Възможност за въвеждане директно във ФОРМА 76 на причината за отсъствие за всеки член на екипа
 • Автоматизиран процес за одобрение на екипните ФОРМИ 76 и консолидирането им в обща форма за цялата организация
 • ФОРМА 76 автоматично включва данните за отпуска, болничен, обучение и работа извън офиса и др. при използване на други модули от HeRMeS eXpress
%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5 %D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 76 %D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%80 %D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8 %D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8 hermes express 2
%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5 %D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE %D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5 %D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB %D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5 %D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE 1

Задайте параметрите на работното време, които модул "Отчитане на присъствието" ще следи за вас

 • Начало и край на работния ден и периода за обедна почивка
 • При гъвкаво работно време начало и край на периода, в който се отчита дневно присъствие
 • Период на задължително присъствие за работния ден
 • Други договорени почивки в рамките на работното време
 • Толеранс за присъствие в началото и края на работното време
 • Продължителността на допустимите краткотрайни отсъствия от работното място

Настройте автоматична връзка между Вашата системата за контрол на достъпа и модул "Отчитане на присъствието"

 • Автоматичен импорт на данните за вход / изход, получавани от системата за контрол на достъпа
 • Възможност за автоматичен импорт на лични данни от системата за контрол на достъпа
 • Възможност за настройване на периодите за обновяване на получаваната информация
 • Различни автоматични режими за обработка на неконсистентни данни (два последователни входа, липса на вход/изход)
 • Възможности за избор на вратите, през които се отчита присъствие
%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 %D0%B7%D0%B0 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB %D0%BD%D0%B0 %D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%B0 1

Разширете многократно възможностите на системата, като я надградите с други модули на HeRMeS eXpress

 • Регистриране на отпуски
 • Регистриране на болнични
 • Self-Service "Отпуски" за служители
 • Self-Service "Отпуски" за мениджъри
 • Self-Service "Регистриране на болничен" за служители

Вижте повече за модула

 • Заявяване на отсъствие от работното място поради служебен ангажимент
 • Заявка за цял работен ден или част от него
 • Автоматизиран процес на одобрение
 • Възможност за заявяване на работа от вкъщи
 • Автоматична нотификация на всички участници в процеса

Вижте повече за модула

 • Създаване на организационна структура
 • Въвеждане на позиции и назначения
 • Създаване на документите свързани с назначението
 • Self-Service "Информация за служители" за мениджъри
 • Self-Service "Информация за мен" за служители

Вижте повече за модула

Запознайте се с работата на модул “Отчитане на присъствието”

Контролирайте достъпа със Сектрон

logo sectron

Решения за Вашата сигурност

 • Алармени системи
 • Видеонаблюдение
 • Пожароизвестяване
 • Контрол за достъп
sectron banner 1 1 ai 4
sectron banner mobile

Конфигурации на модул "Отчитане на присъствието"

ФУНКЦИИ / КОНФИГУРАЦИИ
БАЗОВА (БЕЗПЛАТНА)
РАЗШИРЕНА (САМОСТОЯТЕЛНА)
РАЗШИРЕНА (ИНТЕГРИРАНА)
Самостоятелно използване
check
check
ИМПОРТ НА ДАННИ ОТ СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА
Исторически данни за текущия и един предходен месец
check
check
check
Обработка на неконсистентни данни
check
check
check
Исторически данни без ограничение на периода
check
check
Настройваем режим за обработка на неконсистентни данни
check
check
ДАННИ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЕКИПИ И ПОТРЕБИТЕЛИ
Автоматичен импорт на лични данни от Системи за контрол на достъпа
check
check
Интеграция с данните в модул "Администриране"
check
Създаване на администраторски профил
check
check
check
Календар с данни за цялата компания
check
check
check
Създаване на профили за мениджъри и служители
check
check
Дефиниране на екипи
check
check
Екипни календари за мениджъри
check
check
Индивидуални календари за служители
check
check
Автоматично използване на данните от други модули
check
НАСТРОЙВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ
Фиксирано работно време
check
check
check
Задаване на начало и край на работния ден
check
check
check
Продължителност на обедната почивка
check
check
check
Толеранс за присъствие в началото и в края на работния ден
check
check
check
Толеранс при краткотрайни изходи
check
check
check
Гъвкаво работно време
check
check
Период на задължително дневно присъствие
check
check
Период за обедна почивка
check
check
Други почивки в рамките на работното време
check
check
ДАННИ В КАЛЕНДАР ЗА ПРИСЪСТВИЕТО
Баланс на дневното присъствие
check
check
check
Закъснения и по-ранно напускане
check
check
check
Настройваем баланс за присъствие (седмично, месечно)
check
check
check
Месечна справка за спазване на работното време
check
check
check
Задължително присъствие при гъвкаво работно време
check
check
Обобщена информация за отсъствия (без тип и основание)
check
Визуализация на данните от другите използвани модули
check
Подробна информация за отсъствията
check
Обобщени справки за спазване на работното време
check
check
ГЕНЕРИРАНЕ И ОДОБРЕНИЕ НА ФОРМА 76
Автоматизирана процедура за изготвяне на Форма 76
check
check
Автоматичен статус „без регистрирано присъствие“
check
check
Въвеждане на причините за отсъствия във Форма 76
check
check
Използване на данните за отсъствия от другите модули
check
Процедура за редакция на данните от мениджърите
check
check
Процес за одобрение на Форма 76 за всеки екип
check
check
Автоматизиран процес за консолидиране на екипните Форми 76 в обща форма на компанията
check
check