Видео материали

В тази страница ще откриете видео демонстрации на работата с различни модули и функционалности в HeRMeS eXpress.

Процедура за назначение

Процедурата за назначение е част от основния модул “Администриране” в HeRMeS eXpress, с който можете да управлявате организационната структура, позициите и назначенията на служителите в съответствие с всички изисквания на законодателството.

Редакция на въведени данни

Във видеото долу можете да видите как да редактирате данни за регистрирано в системата на HeRMeS eXpress лице.

Работа със Self-Service портал

Self-Service порталът на HeRMeS eXpress позволява на служителите и мениджърите в компанията да достъпват информация и да подават заявки по всяко време и всяко място.

Във видеата по-долу можете да научите повече за работата с него.

Подаване на заявка за отпуск

Със Self-Service портала на HeRMeS eXpress служителите на компанията лесно и бързо могат да подадат заявка за отпуск. Във видеoто ви показваме стъпките от процеса.

Администриране на екипи

В настоящото видео ще Ви запознаем с администрирането на екипи в HeRMeS eXpress. Процедурата осигурява възможност за създаване и промяна на екипите в компанията и на техните членове.

Екипен календар

В настоящото видео ще Ви демонстрираме екипния календар в HeRMeS eXpress.
Екипният календар е основният инструмент, с който ръководителите контролират присъствието на членовете на своите екипи.

С HeRMeS eXpress той е достъпен по всяко време, от всяко място и от всяко устройство.

Ефективно управление на екипи при режим на дистанционна работа

Автоматични експорти към НОИ

С HeRMeS eXpress можете да извършвате автоматични експорти за парични обезщетения към НОИ. Процедурата е предназначена за изготвяне на експорти към НОИ за удостоверения Приложение 9 и Приложение 10. Във видеото може да видите етапите от процеса в HeRMeS eXpress.

Форма 76

Форма 76 е стандартен документ за отчитане на присъствията и отсъствията на служителите в компанията.

В следващите видеа можете да научите повече за изготвянето на Форма 76 в HeRMeS eXpress.

Уебинари

В серия от уебинари нашите експерти разказват за ползите от автоматизацията на HR процесите и как това се случва в  системата за малки и средни предприятия HeRMeS eXpress.

Във видеата можете да научите повече за работата с ключовите модули в HeRMeS eXpress.

Имате въпроси?

Свържете се с нас тук.