Видео материали

В тази страница ще откриете видео демонстрации на работата с различни модули и функционалности в HeRMeS eXpress.

HeRMeS eXpress е облачен софтуер за управление на човешките ресурси за малък и среден бизнес. На едно място управлявате отпуските, присъствията, обученията, представянето на вашите служители и още много други процеси.

Процедура за назначение

Вижте как може да управлявате организационната структура, позициите и назначенията на служителите в HeRMeS eXpress.

 


Редакция на въведени данни

Вижте как да редактирате данни за регистрирано лице.

 


Работа със Self-Service портал

Self-Service порталът на HeRMeS eXpress позволява на служителите и мениджърите в компанията да достъпват информация и да подават заявки по всяко време и всяко място.

Във видеата по-долу можете да научите повече за работата с него.

Подаване на заявка за отпуск

Вижте как може да подадете заявка за отпуск през Self-Service портала на HeRMeS eXpress.

 


Администриране на екипи

Изгледайте видеото, за да се запознаете с администрирането на екипи в HeRMeS eXpress. 

 


Екипен календар

Вижте как в Екипният календар са показани важни събития за служителите в екипа.

 

Представяне на модул “Оценка на представянето”

Вижте как модул “Оценка на представянето”може да ви подпомогне за ефективното управление на атестационните кампании.

 

Автоматични експорти към НОИ

С HeRMeS eXpress можете да извършвате автоматични експорти за парични обезщетения към НОИ.

Вижте видеото, за да научите как. 

 

Форма 76

В следващите видеа можете да научите повече за изготвянето на Форма 76 в HeRMeS eXpress.

 

Новости: Изцяло нов модул "Електронно трудово досие" 📁

Новости: Промяна във формата за извеждане 📝

Новости: По-бърз достъп до процедурите за създаване на документи 📃