faq icon

Често задавани въпроси

Тук може да научите повече за HeRMeS eXpress – цялостното HR решение за малки и средни компании.

„Софтуер като услуга“ (SaaS) означава използване на софтуерен продукт под наем, без необходимост от инвестиции в инфраструктура, лицензи и наемане на високо квалифицирани ИТ специалисти, които да ги управляват.
Ползването на „софтуер като услуга“ ще ви позволи да оптимизирате разходите, като заменяте цената за лицензиране и поддържане на закупен софтуер с фиксирана месечна такса за наемане на стандартизирано решение, базирано на най-добрите практики.

HeRMeS eXpress e изключително подходящ за малки и средни компании, които искат да предоставят ефективен HR инструмент за ежедневната работа на своите ръководители и бърз и надежден достъп на служителите до тяхна лична и служебна информация.

Изцяло новият модел на ползване на софтуер, както и Self-Service порталът за служители и ръководители нa HeRMeS eXpress, поставят началото на ново поколение HR системи за малък и среден бизнес в България. В комбинация с богатата функционалност, ниските оперативни разходи, изнесен риск за поддръжка към доставчика, гарантирано прилагане на нормативната рамка, бърз старт със системата и защитения достъп по всяко време от всяко място, отличават HeRMeS eXpress от всички останали продукти на пазара.

HeRMeS eXpress e разработен и се поддържа и развива от екип на ТехноЛогика ЕАД. Системата е инсталирана на инфраструктура на компанията и за нейната ежедневна техническа поддръжка се грижат квалифицирани и опитни системни администратори. Ние имаме ангажимента да работите винаги с последна версия на системата, в която са отразени всички законодателни изменения ако и когато има такива.

Да, може да заявите вашия 14-дневен тестови период като натиснете бутона „Тествай безплатно“ и попълните формата за заявка. Също така може да поискате индивидуална онлайн демонстрация на HeRMeS eXpress през „Заяви демо“ и да разберете повече за функциите като изгледате видеата в секция „Ресурси“ на нашия уебсайт.

Не, системата HeRMeS eXpress към момента има освен български и английски интерфейс, което я прави подходяща и лесна за използване и от служители, които не разбират български език.

Въпреки че е SaaS решение, HeRMeS eXpress позволява отразяването на някои специфики в бизнес процесите на нашите клиенти. При стартиране на работа може да изберете да активирате определени функции или не, да фиксирате приемливи параметри и създадете специфични полета и номенклатури.

За да се уверите, че HeRMeS eXpress е най-подходящото за вас решение, препоръчваме предварително да обсъдите с нас специфичните изисквания.

HeRMeS eXpress се предлага срещу месечен абонамент. В случай че желаете да предплатите абонамент за 12 месеца, ще получите 15% отстъпка.

Ако предпочитате абонамент за различен период, моля, свържете се с нас, за да обсъдим отстъпката.

До 1 работен ден след заплащане на абонамент, получавате вашия защитен администраторски профил за HeRMeS eXpress и може да започнете да въвеждате данните на служителите.

В зависимост от натовареността ви, конкретните изисквания и броя на служителите, времето за започване на активна работа на всички служители със системата може да варира между 1 и 4 седмици.

HeRMeS eXpress е система, която расте заедно с вас. По всяко време може да добавите нов модул към използваните, както и увеличите броя на служителите.

Независимо дали използвате HeRMeS eXpress, аутсорсинг услуга или друга система за изчисляване на възнагражденията на служителите ви, по всяко време може да експортирате данните от системата в електронен вид.

Как става това, може да видите в следното видео:


HeRMeS eXpress може да обменя данни с други бизнес системи и сме реализирали интеграции със системи за контрол на достъпа, Активна директория, счетоводни системи и платформи за удостоверителни услуги.

Свържете се с нас, за да проверите дали можем да обменяме данни и с вашите системи.

За идентификация и вход в основното приложение и портала стандартно се използват потребителски пароли, поддържани в системата. Потребителите имат възможност сами да сменят своята парола, като тя трябва да отговаря на стандартите за сложност за вашата организация. Паролите не се съхраняват в системата, а единствено хеш, необходим за тяхната проверка. Възможна е интеграция с активна директория (AD) и използване на потребителски имена и пароли от нея.

 

Комуникацията между Self-Service портала и през основно приложение на системата, е криптирана чрез използване на TLS версии 1.2 и по-висока. Файловете на базата данните се съхраняват в на криптирани дискове.

 

За осигуряване достъп до данните само на администраторите, имащи това право, се използва висок клас система за управление на достъпа на системните администратори (Privileged Access Management (PAM)).

 

Достъп от интернет е осигурен единствено до приложните сървъри на системата. Това се отнася както за Web портала, така и за основното приложение. Сървърите с базите данни на системата са разположени във вътрешна зона, която не може да бъде достъпена от интернет. Заявките от интернет към приложните сървъри на системата се филтрират чрез използването на Web Application Firewall (WAF), което осигурява следене на съдържанието на http заявката за нерегламентирани обръщения към приложните сървъри, както и механизми за отказа на подозрителни заявки.

 

За предотвратяване на атаки и антивирусна защита се използва корпоративна антивирусна защита от водещ клас, която се актуализира автоматично регулярно. Тя е активирана без възможност за изключване на всеки сървър и клиентска станция, които достъпват мрежата на ТехноЛогика. Базите данни работят в режим на онлайн архивиране, което позволява възстановяване без загуба на данните. Архивите се копират на резервиран дисков масив, различен от оперативния за още по-сигурно съхранение.

Всички данни, които вие въвеждате в системата са лични данни по смисъла на действащия  Закон за защита на личните данни и приложимата европейска директива (GDPR). Ние обработваме тези данни в качеството на оператор на лични данни и спазвайки споразумението за обработка на лични данни публикувано на този сайт. Ние съхраняваме вашите лични данни през целия период на абонамент. В случай че прекратите използването на услугата, данните ви ще бъдат съхранени при същите условия за срок от 30 календарни дни. След изтичане на този срок, всички ваши данни ще бъдат изтрити.