HR софтуер за вашия малък и среден бизнес

Едно решение за електронно трудово досие, управление на назначенията, отпуските, присъствията, обученията, оценката на представянето и командировките на вашите служители .

Ефективно, лесно, дигитално.

Софтуер за управление на човешките ресурси

Защо HeRMeS eXpress?

Софтуер за управление на човешките ресурси - доказани практики

Доказани HR практики

Разчитате на 28-годишен опит в разработката и внедряването на HR софтуер, стотици успешни проекти и хиляди доволни потребители.

Софтуер за управление на човешките ресурси, който използвате веднага

Използвате веднага

Започвате работа веднага, без допълнителни ресурси за внедряване и време за обучение.

Софтуер за управление на човешките ресурси, с който се фокусирате върху важните неща

Фокус върху важните неща

Не губите повече време в рутинни дейности, автоматизирате процесите и се фокусирате върху стратегическите задачи.

Софтуер за управление на човешките ресурси, със Self-Service портал за всички в компанията

Self-Service портал за всички в компанията

Осигурявате на служителите си дигитални HR услуги по всяко време и от всяко място.

Ефективни HR процеси със софтуера за управление на човешките ресурси HeRMeS eXpress

Ефективни HR процеси

Пренасяте важните за вас HR процеси в дигиталния свят и работете още по-ефективно и удобно.

Сигурност за вашите данни с HR софтуера HeRMeS eXpress

Сигурност за вашите данни

Премахвате риска от загуба на лични данни и се доверявате на защитеното облачно HR решение.

Self-Service портал за отлично служителско изживяване

Self-Service порталът на софтуера за управление на човешките ресурси HeRMeS eXpress предоставя онлайн достъп на служители и мениджъри до ключови HR процеси.
less paper bl
По-малко хартия

Съвременни технологии за дигитален HR

24 7 bl 1
Налични 24/7
Облачно HR решение, достъпно по всяко време и от всяко място
for all bl
Участие на всички
Портал за служители и ръководители според техните роли
Self-Service порталът на софтуера за управление на човешките ресурси HeRMeS eXpress предоставя онлайн достъп на служители и мениджъри до ключови HR процеси.
interface bi
Интуитивен дизайн
Удобен интерфейс на всички устройства
user-calendar
Календари
Удобен календарен изглед за събитията на екипа
update bl
Автоматични обновления
Винаги последна версия, с всички подобрения и разширения

Създаден да расте заедно с вас

Облачният софтуер за управление на човешки ресурси HeRMeS eXpress е HR софтуер, изграден на модулен принцип. Избирате модулите, от които се нуждаеете в момента, и с времето може да надграждате
Интегриран аутсорсинг за изчисление на възнагражденията | Облачен софтуер за управление на човешките ресурси HeRMeS eXpress

Допълнително удобство с аутсорсинг услуга за изчисляване на възнагражденията

Готови ли сте да трансформирате вашите HR процеси?

Използвайте облачния софтуер за управление на човешките ресурси HeRMeS eXpress безплатно в рамките на 14 дни.

Софтуер за управление на човешките ресурси, система за управление на човешките ресурси HeRMeS eXpress

Новости: Карта “Електронни документи” 📃

Новости: Self-Service “Причини за отсъствие от работното място” 🏢

Новости: Изцяло нов модул "Електронно трудово досие" 📁

Новости: Промяна във формата за извеждане 📝