преминете на ново ниво на комуникация с вашите служители

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Защо HeRMeS eXpress?

Повишавате ефективността с оптимизирани процеси

ОСВОБОЖДАВАТЕ ВРЕМЕ И РЕСУРС ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ

ИЗНАСЯТЕ РУТИННИ ДЕЙНОСТИ КЪМ СЛУЖИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ

ЕЛИМИНИРАТЕ РАЗХОДИ ЗА СКЪП ХАРДУЕР, СОФТУЕР И ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАН IT ПЕРСОНАЛ

ПРИЛАГАТЕ ИЗПИТАНИ И РАБОТЕЩИ ПРАКТИКИ ВЪВ ВАШАТА ДЕЙНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАПОЧНЕТЕ БЕЗПЛАТНО ПРОБНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Софтуер като услуга (SааS), достъпен от всякъде и от всеки в организацията

 • Използвате HeRMeS eXpress от всяко място с интернет връзка
 • Работите с оптимизиран интерфейс, който позволява удобно използване от компютър, нотбук, таблет или смартфон
 • Получавате висока степен на защита на данните посредством криптиране на връзките до базата данни
 • Предоставяте достъп на служители и мениджъри до функции и информация по всяко време
За_системата_2
За_системата_3

Интуитивен интерфейс

 • Започвате да работите със софтуера без необходимост от специализирани, скъпи и времеотнемащи обучения
 • Използвате автоматизирани процедури, които гарантират коректното и пълно въвеждане на информация от HR професионалистите
 • Включвате мениджъри и служители в HR процесите, чрез интуитивен и познат интерфейс за мобилни устройства
 • Експортирате информация бързо и лесно, посредством интеграция на HeRMeS eXpress с Microsoft Office

Self-Service Портал - отлично потребителско изживяване за служителите

less_paper_blless_paper_or

По-малко хартия

Съвременни дигитални технологии за дигитален HR

24_7_bl24_7_or

Достъпни 24/7

Облачно решение, достъпно по всяко време и от всяко място

for_all_blfor_all_or

Участие на всички

Достъп за служители и ръководители според техните роли

interface_biinterface_or.

Интуитивен интерфейс

Отлично потребителско изживяване през всички устройва

approve_blapprove_or

Одобрения

Автоматично насочване на заявките според изградената организационна структура

update_blupdate_or

Автоматични обновления

Винаги последна версия на системата, обновена с всички подобрения и разширения

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА SELF-SERVICE ПОРТАЛА - 1 ЧАСТ

.

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА SELF-SERVICE ПОРТАЛА - 2 ЧАСТ

.
КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА ЗА МЕНИДЖЪРИ И СЛУЖИТЕЛИ
 • Динамично отразяване на всички заявени (планирани) и одобрени събития
 • Визуализиране на събития свързани с изтичане на срочни договори, изпитателен срок и прекратяване на правоотношенията
 • Налични календари за служител, екип и организация
 • Одобряване през календара на отпуски и работа извън офиса
Календар_725_batch

АВТОМАТИЗИРАНА ПРОЦЕДУРА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ И ОДОБРЕНИЕ НА ФОРМА 76

 • Ежемесечна автоматизирана процедура за изготвяне на Форма 76 за всеки екип
 • Автоматично отбелязване на дните, за които липсва информация
 • Възможност за ръчно въвеждане на информация във формата
 • Процес за одобрение на екпните Форми 76
 • Автоматизирана процедура за консолидиране на екипните Форми 76 в обща форма за организацията

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ИНТЕГРИРАНИТЕ АУТСОРСИНГ УСЛУГИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА 

ФОКУСИРАЙТЕ

СЕ  ВЪРХУ

ВАШИЯ БИЗНЕС

БЕЗ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И

БЕЗ ДВОЙНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ИЗНТЕГРИРАНИТЕ АУТСОРСИНГ УСЛУГИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДНИЯТА

ФОКУСИРАЙТЕ СЕ ВЪРХУ ВАШИЯ БИЗНЕС

БЕЗ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И БЕЗ ДВОЙНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ

научете повече

Най-доброто от корпоративния HR за малкия и среден бизнес

 • Използвате работещи HR практики, базирани на над 25-годишен опит от внедряване на HeRMeS в корпоративни клиенти
 • Прилагате водещите тенденции в управлението на хора
 • Следвате оптимизирани за малки и средни предприятия стъпки и процедури
 • Работите с непрекъснато развиваща се система, в която трансферираме нови процедури, наложени като добри практики в корпоративния бизнес
ЗАПОЧНЕТЕ БЕЗПЛАТНО ПРОБНО ИЗПОЛЗВАНЕ