Какво е HeRMeS eXpress?

  • Иновативен облачен софтуер за управление на човешкия капитал
  • Достъпно абонаментно решение, подходящо за малки и средни организации
  • Услуга, изградена на модулен принцип
  • Предварително настроени работни процедури за пълно и коректно въвеждане на информация
  • Използвате на избрани модули и поетапно добавяне на нови в едно интегрирано решение
ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Home_Express_tablet

Защо HeRMeS eXpress?

Повишавате ефективността с оптимизирани процеси

ОСВОБОЖДАВАТЕ ВРЕМЕ И РЕСУРС ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ

ИЗНАСЯТЕ РУТИННИ ДЕЙНОСТИ КЪМ СЛУЖИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ

ЕЛИМИНИРАТЕ РАЗХОДИ ЗА СКЪП ХАРДУЕР, СОФТУЕР И ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАН IT ПЕРСОНАЛ

ПРИЛАГАТЕ ИЗПИТАНИ И РАБОТЕЩИ HR ПРАКТИКИ

Запознайте се с нашите

Модули

admin-dark-blueadmin-orange

Администриране

Организационна структура

Назначения според нормативни изисквания

Експортиране и съхраняване на уведомления

employee-dark-blueemployee-orange

Регистриране на служители

Регистриране на служители

Управление на организационната структура

Въвеждане на информация за отсъствия

leave-dark-blueleave-orange

Отсъствия

Законови основания за отсъствия

Полагаемост на отсъствия по позиции

Заявяване и одобрение на отпуски и болнични

flex-time-dark-blueflex-time-orange

Гъвкаво работно време

Политика за гъвкаво работно време

Заявки от служителите за гъвкаво работно време

Одобрение на заявките от преките ръководители

out-of-office-darkblueout-of-office-orange

Работа извън офиса

Заявяване и одобряване на работа извън офиса

Правила за управление на полагаемия брой дни

Възможност за целодневно и почасово ползване

learn-dark-bluelearn-orange

Обучения

Обучителен каталог и разписание с курсове

Индивидуални и групови планове за обучения

Пристъствени списъци, анкети, разходи и сертификати за курсове

flex-time-dark-blueflex-time-orange

Планиране и отчитане на задачи

Планиране на задачи за служителите

Отчитане на срок и време за изпълнение

Разделение по екипи и оценка на натоварването

appraisal-dark-blueappraisal-orange

Оценка на представянето

Дефиниране на етапи в кампании по оценка

Поставяне на цели и оценка на изпълнението им

Формуляри за оценка с гъвкави елементи и тегла

Обновяване през 2020

24_7_bl24_7_or

Отчитане на присъствието

Поддържане на фиксирано и гъвкаво работно време

Интеграция със Система за контрол на достъпа

Автоматично отразяване на различни почивки за деня

Очаквайте през 2020

Candidate_blueCandidate_orange

Подбор

Цялостен процес за набиране и подбор на кандидати

Участие на мениджърите в процеса

Гъвкави инструменти за класиране на кандидати за вакантно място

Очаквайте през 2020

HeRMeS eXpress и HeRMeS

  • HeRMeS eXpress наследява най-доброто от HeRMeS - водещата система за цялостно управление на човешките ресурси за корпоративни клиенти с над 25-годишна история
  • HeRMeS eXpress оптимизира и развива утвърдените в HeRMeS процеси като ги адаптира за малки и средни компании
  • HeRMeS eXpress комбинира вградените процеси със съвременни облачни технологии
  • С HeRMeS eXpress получавате най-добрите и устойчиви практики без излишни разходи за лицензи, хардуер и внедряване