Обучения

Модул “Обучения” на облачния софтуер за управление на човешки ресурси HeRMeS eXpress позволява регистриране на преминати обучения и получени сертификати, както и планиране на курсовете и включване на служителите в тях.

Модул "Обучения" на облачния HR софтуер HeRMeS eXpress
%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5 %D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8 1

Включвате мениджърите и служителите в процеса

 • Съгласувате присъствието на служители в планираните обучения
 • Включвате служителите в планирани обучения
 • Потвърждавате присъствието на планираните служители
 • Отразявате курсовете в Self-Service календарите на служителите

Развийте потенциала на служителите си

 • Планирате курсове за цялата година
 • Определяте служителите според индивидуалните им планове
 • Проследявате присъствието и резултатите им
 • Осигурявате Self-Service достъп за служителите до техните планирани и преминати обучения
%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5 hermes express 2
%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8 %D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8 %D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8 %D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8

Управлявайте данните за квалификацията на служителите

 • Картотекирате преминатите и планираните курсове, разходи за обучения и обучителни организации, придобити умения и дипломи
 • Допълвате информацията за квалификацията на един или група служител
 • Следите валидност на сертификати и удостоверения за правоспособност
 • Връзка с модул "Администриране" за изготвяне на договори за обучение

Ползи за всички в организацията

Ползи от HeRMeS eXpress за всички в организацията
Човешки ресурси

•   Регистър на притежаваните умения и сертификати

•   Планиране на групови и индивидуални обучителни събития

•   Бързо съгласуване с участниците и техните ръководител

001-management
Мениджър

•   Електронно потвърждение на участници

•   Включване на служители в конкретен курс

•   Поглед върху притежаваните умения в екипа

003-man
Служител

•   Известяване за предстоящи обучения

•   Потвърждение на участие в обучително събитие и запис в Моя календар

•   Информация за всички мои обучения в Self-Service портала