Обучения

Модул “Обучения” на облачния софтуер за управление на човешки ресурси HeRMeS eXpress позволява регистриране на преминати обучения и получени сертификати, както и цялостно планиране на курсовете и включване на служителите в тях.

Модул "Обучения" на облачния HR софтуер HeRMeS eXpress
%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5 %D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8 1

Включвате мениджърите и служителите в процеса

 • Одобрение на присъствието на служители в планирани обучения от мениджърите
 • Включване на служители в планирани обучения от мениджърите
 • Потвърждаване на присъствието от служителите
 • Интеграция на планираните курсове с Outlook Calendar на служителите
 • Отразяване на всички курсове в Self-Service Calendar

С десния бутон на мишката отворете горния линк.
Кликнете на произволно място върху първия слайд.
Ще видите маркиран регион в слайда. Кликнете в маркирания регион. Така ще преминете на следващия слайд.
Повторете действията по същия начин за останалите слайдове и ще проследите всички стъпки от демо процедурата.

Модул "Обучения" на HeRMeS eXpress позволява регистриране на преминати обучения и получени сертификати, както и цялостно планиране на курсовете и включване на служителите в тях.

Управлявате пълния цикъл за обученията на служителите

 • Планиране на необходимостите за всички видове курсове
 • Включване на служителите според индивидуалните им планове
 • Проследяване на присъствието и регистриране на резултатите
 • Възможност за връзка с анкети, измерващи ефективността на курсовете
 • Администриране на Self-Service процедурите
%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5 hermes express 2
%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8 %D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8 %D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8 %D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8

Регистрирате преминатите обучения от служителите и получените сертификати

 • Индивидуални и групови процедури за регистриране
 • Следене на валидност на сертификати и удостоверения за правоспособност
 • Автоматично попълване на личните картони на служителите
 • Връзка с модул "Администриране" за изготвяне на договори за обучение

Ползи за всички в организацията

Ползи от HeRMeS eXpress за всички в организацията
Човешки ресурси

•  Администриране на притежавани умения и сертификати

•  Организиране и отчитане на обучителни събития

•  Индивидуални и групови функции

001-management
Мениджър

•  Електронно потвърждение на участници 

•  Възможност за добавяне на служители в конкретен курс

•  Информация за притежавани умения и посетени курсове на екипа

003-man
Служител

•  Нотифициране за предстоящи обучения

•  Възможност за потвърждение на участие в обучително събитие

•  Автоматично записване в MS Outlook на потвърдено участие