Модул

Обучения

Модул “Обучения” на облачния софтуер за управление на човешки ресурси HeRMeS eXpress позволява регистриране на преминати обучения и получени сертификати, както и планиране на курсовете и включване на служителите в тях.
trainings module

Развийте потенциала на служителите си

training planning 2

Включете мениджърите и служителите в процеса

Planned training

Управлявайте данните за квалификацията на служителите

training certificate 1

Ползи

icon role hr 1

Човешки ресурси

icon role manager

Мениджър

icon role employee

Служител

Надградете с някои от другите модули на HeRMeS eXpress

HeRMeS eXpress е софтуер за управление на човешките ресурси, изграден на модулен принцип. Избирате модулите, от които се нуждаете, а с времето може да надграждате.

Осигурете на служителите си дигитални HR услуги по всяко време и от всяко място.

Научете повече

Управлявате отпуските и отсъствията по болест изцяло онлайн в съответствие с всички нормативни изисквания.

Научете повече

Удобна визуализация на данните за присъствието на служителите ви, отчетени през системи за контрол на достъпа.

Научете повече

Заявката за командировка е по-лесна от всякога, съгласуването ѝ с ръководител – по-бързо от всякога, а отчитането на разходите – 100% прецизно.

Научете повече

Гъвкав инструмент, с който мениджърите планират и отчитат графиците на своите служители в съответствие с българското законодателство.

Научете повече

Атестационните кампании в дигитални формуляри, лесни и удобни за попълване от вашите служители.

Научете повече

Интегрирана услуга за изчисляване на възнаграждението на базата на данните от модулите, с които работите.

Научете повече

Управлявате дигиталното създаване, съгласуване, подписване и съхраняване на документи за вашите служители.

Научете повече

Готови ли сте да трансформирате вашите HR процеси?

Използвайте облачния софтуер за управление на човешки ресурси HeRMeS eXpress безплатно в рамките на 14 дни.

Софтуер за управление на човешките ресурси, система за управление на човешките ресурси HeRMeS eXpress