Интегриран аутсорсинг

Интегрираната услуга за изчисление на възнагражденията използва въведената информация в базата на HeRMeS eXpress.

Вие работите с модулите, които сте избрали, ние се грижим за изчислението на възнагражденията без прехвърляне или допълнително въвеждане на данни.

интегриран аутсорсинг възнаграждения 2

Аутсорсинг на заплати?
Да, и това можем!

renumeration outsourcing icon 2

👍 Да, и ние предлагаме аутсорсинг услуга за изчисляване на възнагражденията вече 25 години!

team professional

👍 Да, имаме страхотен екип от професионалисти с богат опит в изчисляването на заплатите на организации и с 20 и 2000 служители.

invoicing payslips

👍 Да, правим експорти, импорти, уведомления, приложения, декларации, форми 76, ведомости, рекапитулации, осчетоводявания, преводи, провизии, хонорари, фишове.

Със заплатите шега не бива!

renumeration calculation img

Защото знаем колко е важно за вас да:

Аутсорсинг и то какъв!

За вас интегрираме HR софтуера HeRMeS eXpress и прецизната работа на нашите специалисти в изчисляването на възнагражденията, за да получите:

outsourcing benefits

Как се случва това?

no 1 1

Вие заявявате абонамент за модулите Администриране и Отсъствия на HeRMeS eXpress, а при компании със служители на СИРВ, и модул Графици

no 2

Ние обработваме всички въведени данни в HeRMeS eXpress в уговорения срок, за да изчислим месечните възнаграждения за вашите служители.

no 3

Ние подготвяме всички необходими отчетни документи към вас, обслужващата банка, счетоводен отдел и служителите.

Гарантирано. Коректно. eXpress-но.

10 причини
да изберете нашата интегрирана аутсорсинг услуга

calculation renumeration

Вие използвате HeRMeS eXpress, ние се грижим за изчислението на възнагражденията

timely process

Надеждно и навременно изпълнение на целия процес

safety 1

Без риска от използването на системи или услуги от различни доставчици

entered data db 1

Без повторно въвеждане и прехвърляне на данните

integrated system

Гарантирано високо ниво на конфиденциалност

access data

Достъп до актуални справки за HR, мениджъри и служители

user history

Обмен на данни с вашите счетоводни и ERP системи

ss payslip

100% спазване на трудовото законодателство на България

history data

Гъвкаво определяне на дейностите и ангажиментите на страните

quality standard 4

Най-висок стандарт за информационна сигурност

Искате да научите повече?