Интегрирани аутсорсинг услуги за изчисление на възнагражденията

Интегрираната услуга за изчисление на възнагражденията използва цялата налична в базата информация.

Вие работите с модулите, които сте избрали, ние се грижим за изчислението на възнагражденията без прехвърляне или допълнително въвеждане на данни.

Интегриран аутсорсинг за изчисление за възнагражденията

10 причини да изберете интегрираните аутсорсинг услуги за изчисление на възнагражденията

  • Надеждно и навременно изпълнение на целия процес с гарантирано качество
  • Премахвате риска от използването на системи или услуги от различни доставчици
  • Вие работите с модулите, които сте избрали, ние се грижим за изчислението на възнагражденията
  • Използваме данните, които вие сте въвели, без прехвърляне или допълнително въвеждане
  • Процесите се извършват в единна, интегрирана среда, което гарантира запазването на конфиденциалността на информацията
  • Всички данни се съхраняват на едно място и са достъпни по всяко време за справки към ръководството, мениджърите и служителите
  • Имате възможност сами да достъпвате пълната история на всички изчисления и документи чрез средства за справки и анализи
  • Служителите имат достъп до електронни фишове със своите възнаграждения през Self-Service Портала
  • Всички генерирани електронните фишове се запазват като история и служителите имат достъп до тази история
  • Прилагаме най-високите стандарти за управление на качеството, надеждността на информационната система и правата за достъп до данни