интегрирани аутсорсинг

услуги за изчисление

на възнагражденията

10 причини за да изберете интегрираните аутсорсинг услуги за изчисление на възнагражденията

  • Надеждно и навременно изпълнение на целия процес с гарантирано качество
  • Премахвате риска от използването на системи или услуги от различни доставчици
  • Вие работите с модулите, които сте избрали, ние се грижим за изчислението на възнагражденията
  • Използваме данните, които вие сте въвели, без прехвърляне или допълнително въвеждане
  • Процесите се извършват в единна, интегрирана среда, което гарантира запазването на конфиденциалността на информацията
  • Всички данни се съхраняват на едно място и са достъпни по всяко време за справки към ръководството, мениджърите и служителите
  • Имате възможност сами да достъпвате пълната история на всички изчисления и документи чрез средства за справки и анализи
  • Служителите имат достъп до електронни фишове със своите възнаграждения през Self-Service Портала
  • Всички генерирани електронните фишове се запазват като история и служителите имат достъп до тази история
  • Прилагаме най-високите стандарти за управление на качеството, надеждността на информационната система и правата за достъп до данни
Свържете се с нас сега