Модул

Отсъствия

С модул “Отсъствия” на облачния HR софтуер HeRMeS eXpress си осигурявате прецизен инструмент за управление на отпуските и отсъствията по болест на служителите и изготвяне на необходимите документи: заповеди, уведомления и приложения.

Софтуер за отпуски | Модул "Отсъствия" на облачния софтуер за управление на човешките ресурси HeRMeS eXpress

Цялостен процес за управление на отпуските и отсъствията по болест

Play Video about Цялостен процес за управление на отпуските и отсъствията по болест​ | Софтуер за отпуски

Self-Service от всички устройства

Използвате Self-Service през десктоп, лаптоп, таблет и мобилен телефон

user ss

Self-Service
"Заявка за отпуск"

Работите с удобен интерфейс за подаване и съгласуване на заявка за отпуски.

Софтуер за отпуски | Модул "Отсъствия" на облачния софтуер за управление на човешките ресурси HeRMeS eXpress | Заявка за отпуск през Self-Service портала
user ss

Self-Service
"Заявка за прекратяване на отпуск"

Подавате заявка за прекратяване на вече одобрен отпуск.

Софтуер за отпуски | Модул "Отсъствия" на облачния софтуер за управление на човешките ресурси HeRMeS eXpress | Заявка за прекратяване на отпуск през Self-Service портала
users ss

Self-Service за служители
„Регистриране на болничен лист“

Информирате своевременно вашия ръководител, колегите и HR екипа за отсъствие по болест

Софтуер за отпуски | Модул "Отсъствия" на облачния софтуер за управление на човешките ресурси HeRMeS eXpress | Регистриране на болничен лист през Self-Service портала

Ползи

icon role hr 1

Човешки ресурси

icon role manager

Мениджър

icon role employee

Служител

Надградете с някои от другите модули на HeRMeS eXpress

HeRMeS eXpress е софтуер за управление на човешките ресурси, изграден на модулен принцип. Избирате модулите, от които се нуждаете, а с времето – надграждате.

Осигурете на служителите си дигитални HR услуги по всяко време и от всяко място.

Научете повече
Удобна визуализация на данните за присъствието на служителите ви, отчетени през системи за контрол на достъпа.

Научете повече
Администрирате заявките, заповедите и отчетите за командировки в удобен електронен вид.

Научете повече
Гъвкав инструмент за планиране и отчитане на работните графици в съответствие с българското законодателство.

Научете повече
Удобен интерфейс за планиране и регистриране на обученията на вашите служители.

Научете повече
Атестационни кампании в дигитални формуляри, лесни и удобни за попълване.

Научете повече
Интегрирана услуга за изчисляване на възнаграждението на базата на данните от модулите, с които работите.

Научете повече
Управлявате дигиталното създаване, съгласуване, подписване и съхраняване на документи за вашите служители.

Научете повече

Готови ли сте да трансформирате вашите HR процеси?

Използвайте облачния софтуер за управление на човешки ресурси HeRMeS eXpress безплатно в рамките на 14 дни.

Софтуер за управление на човешките ресурси, система за управление на човешките ресурси HeRMeS eXpress