Нова версия на „Екипен календар“ и „Моят календар“ в HeRMeS eXpress

Нова версия на „Екипен календар“ и „Моят календар“ в HeRMeS eXpress

Редица нови функции са добавени в новата версия на календарите (“Моят календар“ и „Екипен календар“) на HeRMeS eXpress.

screely 1662047389932

Нова версия на „Екипен календар“ и „Моят календар“ в Self-Service портала на HeRMeS eXpress

 

В новата версия на календарите, която вече е достъпна за потребителите, разширява кръга на визуализираните събития. Добавени са ново назначение и прекратяване на назначение, изтичане на срочни договори и изтичане на изпитателен срок. Освен това е добавена възможността заявките за отпуск и за работа извън офиса да бъдат одобрявани от мениджърите направо през календара. По този начин за мениджърите не е необходимо да превключват между различни екрани, за да видят наличността на служителите за даден период и да одобрят или отхвърлят подадена от тях заявка.

Календарите в HeRMeS eXpress са място, където служители и мениджъри могат да видят различни предстоящи и минали събития. Освен добавените с новата версия, такива събития могат да бъдат отпуски, болнични, обучения, работа извън офиса. В календарите се визуализират и подадените от служителите, но все още неодобрени заявки за отпуск или работа извън офиса.  „Моят календар“ и „Екипния календар“ са изключително полезен инструмент за проследяване на присъствието и отсъствията на служителите в организацията.