Модул

Електронно досие

Модул “Eлектронно трудово досие” на софтуера за управление на човешките ресурси HeRMeS eXpress ви предоставя напълно интегрирана функционалност за дигитално създаване, съгласуване, подписване и съхраняване на документи за вашите служители.

e dossier module

Електронно трудово досие -
там, където му е мястото!

employee file list

С модул "Електронно трудово досие" на HeRMeS eXpress:

Забравяте за хартиените документи по бюрата и архивните папки в кашони

Спестявате време за печат на документи и подписване на хартиени екземпляри

Спестявате пари от куриерски услуги

Подреждате електронните документи според тип, изискване за подпис и достъп

Разполагате със защитен и надежден канал за бързо подписване на документи

Електронните ви документи на сигурно място

employee records 1

Изберете подходящия за вас подпис

integrated e sign services hermes

Подписвайте уверено HR документите​

digital signature hermes

В HeRMeS eXpress са настроени различни процедури за съгласуване и подписване в зависимост от изискванията за подписи:

Дигитализирайте документите във всички HR процеси

signature hermes express 1

Ползи
от електронното подписване на документи

timely process

Високо ниво на сигурност, съчетано с удобен достъп до лична информация

safety 1

Групово одобрявате и подписвате няколко документа наведнъж

calculation renumeration

Без необходимост от обезпечаване на помещения за съхраняване на хартиени документи

entered data db 1

Стъпка в посока устойчиво развитие като прилагате „зелените политики“ на организациите

integrated system

Един документ с безброй оригинали - всяко копие е оригинал

access data

Всички ваши документи са винаги и навсякъде с вас

user history

Незабавно изпращате документа за подпис с един клик в Self-Service портала

ss payslip

Повишавате удовлетвореността на служителите с дигиталните HR услуги

Готови ли сте да трансформирате вашите HR процеси?

Използвайте облачния софтуер за управление на човешки ресурси HeRMeS eXpress безплатно в рамките на 14 дни.
Софтуер за управление на човешките ресурси, система за управление на човешките ресурси HeRMeS eXpress