Администриране

С модул “Администриране” на облачния HR софтуер HeRMeS eXpress управлявате организационната структура, позициите и назначенията на служителите ви в съответствие с всички изисквания на законодателството.

Модул "Администриране" управлява организационната структура, позициите и назначенията на служителите в съответствие с всички изисквания на законодателството

Цялостен процес за администриране на служителите

 • Назначавате служителите и създавате всички документи, изисквани от законодателството
 • Имате достъп до пълната история на всички събития и документи
 • Можете да въвеждате разнообразни лични и служебни данни
 • Лесно откривате създадените документи в автоматично поддържаните регистри
 • Имате възможност да експортирате Уведомления по чл.62
 • Генерирате разнообразни справки за въведeната информация в MS Excel
coworkers hermess express administrate employees hr software e1655112478980

Информация и процедури, достъпни през Self-Service портал

 • self service user information
  Self-Service за служители "Информация за мен"

  Лични данни и контакти, детайли за назначението, използвани отпуски и остатъци, планове за обучение и преминати курсове, умения и квалификации

 • self service employees
  Self-Service за мениджъри "Информация за служителите"

  Голям набор от KPIs за всички основни процеси

  Анализ и информация за служителите от екипа: демографско състояние, назначения, отсъствия, болнични, обучения, оценки и други

 • self service inner services
  Self-Service "Заявка за вътрешни услуги"

  Формализирани заявки на служителите към човешки ресурси за включване и промяна на придобивки, издаване на документи и други

company hierarchy 2 e1655114493165

Организационна структура, ръководни и подчинени позиции

 • Създавате организационна йерархия с неограничен брой нива и елементи от различен тип
 • Редактирате йерархиите и техните елементи с настояща или бъдеща дата и съхранявате промените
 • Създавате позиции, на които ще бъдат назначавани служителите
 • Указвате ръководните и техните подчинени позиции с цел управление на одобренията в различните процедури

Ползи за всички в организацията

Ползи от HeRMeS eXpress за всички в организацията
Човешки ресурси

•  Администриране според законодателни изисквания

•  Автоматични процедури

•  Поддържане на исторически промени

001-management
Мениджър

•  Информация за назначенията на служители в екипа

•  Контакти на служителите в екипа

003-man
Служител

•  Информация за мен

•  Заявка за вътрешни услуги

•  Автоматични нотификации