Модул

Администриране

С модул “Администриране” на HR софтуера HeRMeS eXpress управлявате организационната структурапозициите и
назначенията на служителите ви в съответствие с всички изисквания на българското законодателство.

administration module

Цялостен процес за администриране на служителите

administration new employee

Self-Service портал за всички в компанията

user ss

Self-Service за служители
„Информация за мен“

my info 2

Лични данни и контакти, електронно подписани документи, детайли за назначението, използвани отпуски и остатъци, планове за обучение и преминати курсове, умения и квалификации

users ss

Self-Service за служители
„Информация за служителите“

employees info2

Ключови показатели за екипа и информация за служителите: демографско състояние, назначения, отсъствия, болнични, командировки, обучения, оценки и други

requests ss

Self-Service за служители
„Заявка за вътрешни услуги“

internal inquiry self service

Заявки на служителите към HR за включване и промяна на придобивки, издаване на документи и други

home office ss

Self-Service за служители
„Заявка за работа извън офиса“

work from home self service

Заявка и съгласуване с прекия ръководител на работата от вкъщи или друго място извън офиса

Ползи

icon role hr 1

Човешки ресурси

icon role manager

Мениджър

icon role employee

Служител

Надградете с някои от другите модули на HeRMeS eXpress

HeRMeS eXpress е софтуер за управление на човешките ресурси, изграден на модулен принцип. Избирате модулите, от които се нуждаете, а с времето – надграждате.

Управлявате отпуските и отсъствията по болест изцяло онлайн в съответствие с всички нормативни изисквания.

Научете повече

Удобна визуализация на данните за присъствието на служителите ви, отчетени през системи за контрол на достъпа.

Научете повече
Администрирате заявките, заповедите и отчетите за командировки в удобен електронен вид.

Научете повече
Гъвкав инструмент за планиране и отчитане на работните графици в съответствие с българското законодателство.

Научете повече
Удобен интерфейс за планиране и регистриране на обученията на вашите служители.

Научете повече
Атестационни кампании в дигитални формуляри, лесни и удобни за попълване.

Научете повече
Интегрирана услуга за изчисляване на възнаграждението на базата на данните от модулите, с които работите.

Научете повече
Управлявате дигиталното създаване, съгласуване, подписване и съхраняване на документи за вашите служители.

Научете повече

Готови ли сте да трансформирате вашите HR процеси?

Използвайте облачния софтуер за управление на човешки ресурси HeRMeS eXpress безплатно в рамките на 14 дни.

Софтуер за управление на човешките ресурси, система за управление на човешките ресурси HeRMeS eXpress