Модул

Отчитане на време по проекти

Модул „Отчитане на време по проекти“ на облачния HR софтуер HeRMeS eXpress е ефективен инструмент за мениджъри, с който те планират времето за изпълнение на различни проекти и съставящите ги дейности.

Служителите, включени в даден проект, автоматизирано отчитат отработеното време за всяка дейност в рамките на конкретен проект (Timesheet).

time tracking system hermes

Планиране на времето за изпълнение на проектите и включените в тях дейности

Reporting 1 3

Отчитане на реално отработеното време

TTS HeRMeS eXpress data

Справки и анализи за изпълнението и ефективността на екипа

TTS HeRMeS eXpress 1

Ползи за всички в организацията

icon role hr 1

Човешки ресурси

icon role manager

Мениджър

icon role employee

Служител