Оценка на представянето

Очаквайте изцяло обновения модул “Оценка на представянето” през 2021 година

Автоматизация на целия процес за оценка на представянето

  • Изцяло автоматизиран процес през Self-Service Портала
  • Поставяне на цели и оценка на изпълнението им
  • Оценка на компетенциите на служителите
  • Възможност за самооценка и оценка от ръководител
  • Възможност за Непрекъсната обратна връзка
  • Съгласуване на индивидуални планове за обучение и развитие