Оценка на представянето

Очаквайте изцяло обновения модул “Оценка на представянето” през 2021 година

Очаквайте изцяло обновения модул “Оценка на представянето” през 2021 година

Автоматизация на целия процес за оценка на представянето

  • Изцяло автоматизиран процес през Self-Service Портала
  • Поставяне на цели и оценка на изпълнението им
  • Оценка на компетенциите на служителите
  • Възможност за самооценка и оценка от ръководител
  • Възможност за Непрекъсната обратна връзка
  • Съгласуване на индивидуални планове за обучение и развитие