Служителското преживяване е ключово за мотивацията и ефективността на служителите

служителско изживяване | HeRMeS eXpress

HR информация

Интересна и полезна информация, свързана с управление на човешките ресурси

Служителското преживяване е ключово за мотивацията и ефективността на служителите

В последните години трансформацията на човешките ресурси, накара фирмите да интегрират нови решения и похвати за създаване на удовлетвореност, мотивация и ефективност. Така изграждането на добро служителско преживяване се превърна в един от основните приоритети в задачите на HR мениджърите.

Виж повече...

Self-Services за мобилни устройства

Чрез мобилните устройства Self-Service процедурите на HeRMeS eXpress са приложими във всяка компания 08.04.2020   Self-Service процедурите в HeRMeS eXpress са оптимизирани така, че да могат да работят на всякакви устройства. Смартфоните вече са се превърнали в основно средство за комуникация за всеки човек. В близкото минало Self-Service процедурите бяха предназначени основно за компании, където повечето

Виж повече...