Служителското преживяване е ключово за мотивацията и ефективността на служителите

Служителското преживяване е ключово за мотивацията и ефективността на служителите

happy employees
Служителското преживяване е ключово за мотивацията и ефективността на служителите

Тенденциите на работното място непрекъснато се променят.

Предизвикателството пред работодателите е голямо – те не само трябва да успеят да привлекат кадри в условията на нарастваща конкуренция за таланти, но и да ги задържат.

Работата в home-office режим, която се наложи в последната година, допълнително отдалечи компаниите и служителите, и усложни създаването на силна и продуктивна връзка между тях.

Новите условия несъмнено ускориха процеса на трансформация на човешките ресурси – от традиционните методи за ангажиране и приобщаване, фирмите започнаха да търсят и интегрират нови решения и похвати за създаване на удовлетвореност, мотивация и ефективност.

Така изграждането на добро служителско преживяване се превърна в един от основните приоритети в задачите на HR мениджърите.

Какво е служителско преживяване?

Всъщност за служителско преживяване се говори от години. HR специалистите осъзнаха нарастващата стойност на цялостното изживяване, което компанията създава за своите служители, като инструмент за повишаване на мотивацията и ефективността.

От момента на кандидатстване до последния ден на служителя в компанията, пътят му в организацията се състои от множество точки на контакт, с които той непрекъснато си взаимодейства. Служителското преживяване е съвкупността от всички изживявания на служителя, получени през цялото му съвместно „пътуване“ с работодателя. И тo остава в неговото съзнание, дори и след като той вече е „напуснал кораба“.

Всички отделни моменти от преживяването на служителя играят роля за това как той се отнася към целите, марката и културата на работодателя. Всичко това пряко влияе върху ангажираността, задържането, представянето и развитието му.

employee experience hermes

Как Self-service порталите трансформират служителското изживяване?

В съвременната бизнес среда, организациите търсят нови начини за оптимизиране на вътрешните си системи и процедури. Единият начин е чрез внедряване на портал за самообслужване, който позволява както на служителите, така и на мениджърите да се справят със задачи, без да се налага да чакат одобрение от HR мениджъра.

В близкото минало HR системите и по-специално процедурите за „самообслужване“ (Self-Services) бяха подходящи единствено за компании, където повечето служители имаха компютри на работните си места. Заявката за отпуск, записването в квалификационен курс, атестацията на служителите бяха за тези, чиито бизнес по един или друг начин беше свързан с информационните технологии. За производствените предприятия беше немислимо да прилагат безхартиени технологии, защото техните работници нямаха средства, с които да се възползват от тях.

Днес всичко е различно.

В един съвременен софтуер за управление на човешките ресурси, какъвто е HeRMeS eXpress, процедурите, предназначени за служителите и мениджърите в организацията (т.е. Self-Service процедурите) са оптимизирани за използване на всякакви устройства: от настолни компютри до таблети и смартфони.

Напълно нормално е, използвайки своя смартфон, човек да може да запише сина си в детската градина или да изтегли банков кредит. По същия начин, в Self-Service портала на HeRMeS eXpress, използвайки смартфоните си, служителите да могат да изпратят заявка за служебна бележка, да заявят отпуск, да прегледат информацията за предложения квалификационен курс, да направят отчет за изпълнените през деня задачи и много други неща.

От друга страна мениджърите могат да прегледат и одобрят заявките на своите служители без да се налага да са на своето работно място.

Self-Service порталите успешно трансформират служителското изживяване, осигурявайки гъвкавост и ефективност, без ограничение за време и място.


Научете повече как с HeRMeS eXpress може да създадете преживяване за всички в компанията