Self-Services за мобилни устройства

Self-Services за мобилни устройства

Чрез мобилните устройства Self-Service процедурите на HeRMeS eXpress са приложими във всяка компания

В близкото минало Self-Service процедурите бяха предназначени основно за компании, където повечето служители имат компютри на работните си места. Заявката за отпуск, записването в квалификационен курс, атестацията на служителите направени през Self-Service, бяха за тези, чиито бизнес по един или друг начин беше свързан с информационните технологии. За производствените предприятия беше немислимо да прилагат безхартиени технологии, защото техните работници нямаха средства, с които да се възползват от тях.

Сега нещата са коренно променени. Независимо в каква компания работите, дали във високотехнологична ИТ фирма, малко предприятие в сферата на услугите или завод за производство на автомобилни компоненти вашият смартфон винаги е с вас. Огромното разнообразие от модели прави това съвременно средство за комуникация безспорен лидер за достъп до всякакви услуги.

Clay Mockup 6

Всички Self-Service процедури са в HeRMeS eXpress са създадени, за да бъдат използвани на всякакви устройства: от настолни компютри до таблети и смартфони. Именно смартфоните позволяват да се реализира основаната идея на Self-Service процедурите: достъпни от всяко място и по всяко време. Използвайки своя смартфон, вечер от вкъщи, всеки може да изпрати заявка за служебна бележка, за да запише сина си в детската градина или да изтегли банков кредит.  Или от работното си място в офиса или в завода да заяви отпуск, да прегледа информацията за предложения квалификационен курс, да направи отчет за изпълнените през деня задачи и много други неща. За мениджърите също не е задължително да бъдат на работните си места за да отговорят на заявките на своите служители. По всяко време и от всяко място, през своите смартфони, те могат да одобрят заявката за отпуск на хората от своя работен екип, да ги запишат в квалификационния курс, да планират и следят изпълнението на седмичните задачи.

Наред с административните и организационни функции, достъпни през мобилни устройства, HeRMeS eXpress предлага и множество други информационни средства: справки, отчети, календари, които  превръщат смартфона и другите мобилни устройства в истински информационен център за всеки служител и ръководител в компанията.