5 начина, по които HR софтуерите трансформираха работата на HR мениджърите

5 начина, по които HR софтуерите трансформираха работата на HR мениджърите

5 начина, по които HR софтуерите трансформираха работата на HR мениджърите

През 90-те години се появиха първите софтуери, които автоматизираха част от работата на HR мениджърите. Днес разнообразието и обхвата на системите за управление на човешки ресурси са все по-големи. На пазара могат да се открият както мащабни софтуерни решения, насочени към големи предприятия, така и облачни платформи, които позволяват на малкия и среден бизнес да се възползват от технологичните иновации в сферата.

Независимо от системата, трансформацията в работата на HR мениджърите е на лице.

По-долу ви представяме основните начини, по които HR софтуерите промениха облика на човешките ресурси.

1) Дигитализация на информацията

С появата на софтуерите за управление на човешки ресурси намаляха купищата документи по бюрата на HR експертите. Цялата информация за служителите вече се съхранява дигитално, което позволява бърз и лесен достъп до нея, без ровене в картотеки и папки.

Освен това, съхранявайки информацията в HR система, вие можете да бъдете спокойни в сигурността и поверителността на данните. Съвременните HR софтуери прилагат най-добрите мерки за киберсигурност, за да защитят вашата информация.

2) Висока ефективност

Благодарениe на напредъкa на HR софтуерите, най-времеемките задачи, с които експертите човешки ресурси се сблъскваха, днес стават автоматизирано.

Управлението на информацията за служителите, справките, съхраняването и обработването на заявки – всичко се случва с няколко клика на мишката.

Автоматизацията на процесите повишава значително ефективността, като освобождава време и ресурси, които можете да фокусирате в развитие на служителското удовлетворение и продуктивност.

3) Информирани решения

Ролята на HR мениджърите стана ключова за стратегическото развитие на компаниите. Независимо дали става въпрос за разширяване или редуциране на екипите, увеличаване на служителската ангажираност, висшето ръководство се допитва до експертите човешки ресурси за конкретни показатели.

Много от HR софтуерите генерират различни отчети и анализи, които ще ви позволят да изградите представа за по-голямата картина и да защитите определена стратегическа позиция.

4) Подобряване на служителското преживяване

За 42% от HR експертите, взели участие в PwC’s Human Resources Technology Survey 2020 1, най-голямото предизвикателство в работата им е подобряване на служителското преживяване.

Много от HR софтуерите  предлагат функционалности, които спомагат за повишаването на служителското удовлетворение и ангажираност. Най-разпространеното решение е Self-Service портала.

Служителите често имат конкретни въпроси относно техните заплати, обезщетения и отпуск. Отговорът на тези важни, но рутинни въпроси, може да отнеме огромна част от деня ви. Чрез Self-Service портала служителите имат достъп до информацията си по всяко време и всяко устройство. Заявката за отпуск, за работа от вкъщи или за друга вътрешна процедура се случват изключително бързо и лесно – удобство, което повишава служителското удовлетворение.

5) По-малко грешки

Знаете колко е важно поддържането на точна отчетност на заплатите и спазване на законодателните изисквания. HR софтуерите автоматизират тези процеси, така че да не се притеснявате за скъпи грешки.

Освен това системите консолидират информацията в централна база данни. Няма да ви се налага да търсите в множество картотеки, електронни таблици или имейли подробности за всеки един служител. Това не само ви спестява време, но също така може да намали грешките при прехвърлянето на информация.

 


Искате да научите повече как може да подобрите HR процесите във вашата компания?

Свържете се с нас или разгледайте възможностите на HeRMeS eXpress – облачния софтуер за управление на човешките ресурси за малък и среден бизнес.