Уебинари за HeRMeS eXpress

Уебинари за HeRMeS eXpress

В поредица от уебинари ще бъдат представени различни функционалности на HeRMeS eXpress

В поредица от уебинари ще демонстрираме възможностите и предимствата на различни функционалности от HeRMeS eXpress. Ще започнем с безплатния пакет STAYHOME специално създаден за да подпомогне работата от вкъщи в условията на извънредно положение.

Ще направим детайлно представяне на  пакета STAYHOME, като подчертаем неговите ефективни възможности както за планиране и отчитане на задачите на екипа и за управление на работата от вкъщи, така и за администриране на назначенията на служителите и управление на техните отсъствия.

Освен актуалния в момента безплатен пакет STAYHOME, който подпомага организациите за организиране на отдалечена работа в условията на извънредно положение, на уебинарите ще бъдат демонстрирани и всички останали функционалности, включени в HeRMeS eXpress: планиране и администриране на квалификационни курсове, оценка на представянето на служителите, постоянна обратна връзка, управление на гъвкаво работно време и други.

Уебинарите ще се провеждат през платформата Microsoft Teams и ще бъдат с продължителност между 30 и 40 минути. По време на уебинарите всички участници ще имат възможност да задават своите въпроси през чат страницата на платформата. Запис на всеки проведен уебинар ще бъде качен на нашата уеб страница: HeRMeS eXpress / Уебинари, както и в нашия YouTube канал.