Регистрирането на отсъствията по болест през Self-Service подобрява комуникацията в компанията

отсъствие | HeRMeS eXpress

Актуални новини и полезна информация, свързана със Self-Services (услуги за самообслужване)

Регистрирането на отсъствията по болест през Self-Service подобрява комуникацията в компанията

Болестите не могат да се планират. Този житейски факт е валиден винаги и при всички обстоятелства. Когато въпреки всички хапчета и сиропи се вижда, че

Виж повече...