На фокус | HeRMeS eXpress

Най-актуалните теми от блога на HeRMeS eXpress

Новости: Self-Service "Заявка за вътрешни услуги" 🧾

Новости: Изцяло обновен модул "Графици" в HeRMeS eXpress 📅

Новости: Групово одобрение на заявки за отпуск и работа от разстояние ✔️

Новости: Информиране на служители при подаване на Заявка за отпуск ✔️