Командировки

С Модул “Командировки” на облачното решение за управление на човешки ресурси HeRMeS eXpress заявката за командировка е по-лесна от всякога, съгласуването ѝ с ръководител – по-бързо от всякога, а отчитането на разходите – 100% прецизно!

С Модул “Командировки” на софтуера за управление на човешки ресурси HeRMeS eXpress заявката за командировка е по-лесна от всякога

Включвате всички заинтересовани колеги

 • Готови формуляри на заповедта за пътувания в страната и чужбина
 • Избирате от календар дните в командировка
 • С една стъпка съгласувате наличност на служебен автомобил или заявявате билет за друг транспорт
 • Заинтересованите роли са автоматично известени на всяка стъпка от процеса
С Модул “Командировки” на софтуера за управление на човешки ресурси HeRMeS eXpress всички заинтересовани роли са автоматично известени на всяка стъпка от процеса

Готови за командировка с разпечатани заповеди

 • Заявявате авансова сума за командировката при необходимост и получавате потвърждение от компетентен служител от отдел „Финанси“
 • Изпращаме заявката до един или двама одобряващи
 • Въвеждате и отчитате на планирани, полагаеми и реални разходи
 • Автоматично известяваме заинтересованите роли на всяка стъпка от процеса

Ефективен контрол над участниците, основанията и разходите за командировки.

 • Попълвате всички места за посещение в рамките на една заповед за командировка
 • Автоматично извеждаме номер на Заповедта за командировка при одобрение на заявката
 • Отчитате свършената работа и направените разходи в същия електронен формуляр
 • Контрол на признати разходи и автоматично изчисление на сума за получаване или възстановяване
business trips finance 2

Ползи за всички в организацията

Ползи от HeRMeS eXpress за всички в организацията
Човешки ресурси, Логистика и Финанси

•  Включване на всички заинтересовани страни и прилагане на вътрешните правила

•  Незабавен достъп до всички заповеди и отчет за командировки по чл. 121 от КТ

•  Минимален риск от забавяне и загуба на документи

001-management
Мениджър

• Електронно съгласуване на заявките за командировка

• Сигурен и надежден канал за обмен на документи

• Видимост на командированите служители в екипен календар

003-man
Служител

• Една точка за достъп до всички заявки и отчети – Self-Service портала

• Асистирано от системата попълване на заявка и отчет за командировка

• Безкасово получаване на аванс и възстановяване на разходи