Модул

Графици

С модул „Графици” на облачния HR софтуер HeRMeS eXpress ефективно планирате, разпределяте и отчитате работните смени на вашите служители в съответствие с актуалната нормативна рамка.

Графици безплатна програма за изготвяне графици

Планирайте и отчитайте уверено графиците на вашите служители

Пускане на видеото

Гъвкав инструмент за мениджърите

schedules managers

Богата функционалност за създаване на смени и разписания

shifts modals

Автоматични контроли за съответствие със законодателството

С модул „Графици”  на HeRMeS eXpress ефективно планирате и разпределяте работните графици на вашите служители в пълно съответствие с българското законодателството.

Ползи

icon role hr 1

Човешки ресурси

icon role manager

Мениджър

icon role employee

Служител

Надградете с някои от другите модули на HeRMeS eXpress

HeRMeS eXpress е софтуер за управление на човешките ресурси, изграден на модулен принцип. Избирате модулите, от които се нуждаете, а с времето – надграждате.

Осигурете на служителите си дигитални HR услуги по всяко време и от всяко място.


Научете повече

Управлявате отпуските и отсъствията по болест изцяло онлайн в съответствие с всички нормативни изисквания.


Научете повече

Удобна визуализация на данните за присъствието на служителите ви, отчетени през системи за контрол на достъпа.

Научете повече
Администрирате заявките, заповедите и отчетите за командировки в удобен електронен вид.

Научете повече
Удобен интерфейс за планиране и регистриране на обученията на вашите служители.

Научете повече
Атестационни кампании в дигитални формуляри, лесни и удобни за попълване.

Научете повече
Интегрирана услуга за изчисляване на възнаграждението на базата на данните от модулите, с които работите.

Научете повече
Управлявате дигиталното създаване, съгласуване, подписване и съхраняване на документи за вашите служители.

Научете повече

Готови ли сте да трансформирате вашите HR процеси?

Използвайте облачния софтуер за управление на човешки ресурси HeRMeS eXpress безплатно в рамките на 14 дни.

Софтуер за управление на човешките ресурси, система за управление на човешките ресурси HeRMeS eXpress