Администриране

Администриране

Администриране

 • Управление на потребителите на услугата
 • Изграждане на организационна йерархия с неограничен брой нива
 • Редактиране на йерархии с бъдеща дата и съхраняване на промените
 • Указване на ръководна позиция за одобрения
 • Визуално представяне на организационната структура
 • Изготвяне и поддържане на история за документи за служители
 • Автоматично актуализиране на изпитателен срок
 • Въвеждане на разнообразни лични и служебни данни
 • Поддържане на автоматични регистри на документи
 • Експортиране на Уведомления по чл.62
 • Генериране на справки за въведeната информация в MS Excel
 • Self-Service Заявка за вътрешна услуга
 • Self-Service Информация за мен
 • Self-Service Информация за служители