Какво ново в HeRMeS eXpress: Нови справки в меню Персонал 📈

Какво ново в HeRMeS eXpress: Нови справки в меню Персонал 📈

За допълнително улеснение, добавихме три нови справки в меню Справки Персонал.

Ето кои са те:

  • Преназначени служители – със заплати;
  • Справка за договорите по основание;
  • Заповедна книга.
нови справки в меню Справки Персонал на софтуера за управление на човешки ресурси HeRMeS eXpress