Какво ново в HeRMeS eXpress: Промени в графици 📅

Какво ново в HeRMeS eXpress: Промени в графици 📅

В карта Графици и смени чрез бутон Експорт  може да отпечатвате графика на служителите във формат, подходящ за поставяне на табло, съгласно „НАРЕДБАТА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ“.

Промени в карта Графици и смени

Списъчната Форма 76, която до момента се експортираше от там, може да намерите в меню Справки и анализи / Форма 76 – информация за период на СИРВ.

Форма 76 – информация за период на СИРВ.

Нова справка Форма 76 по кодове на смени извежда информация и за брой служители по кодове на смени. Може да я стартирате през Self-Service – Справки и анализи – Форма 76 – по кодове на смени. Резултатът се визуализира под данните във Форма 76.

Нова справка Форма 76 по кодове на смени
Нова справка Форма 76 по кодове на смени