Какво ново в HeRMeS eXpress: Промяна във формата за извеждане 📝

Какво ново в HeRMeS eXpress: Промяна във формата за извеждане 📝

Промяна във формата за извеждане във връзка с активирането ан модул "Електронно трудово досие"

Промяната се налага във връзка с активирането на модул „Електронно трудово досие“. Ще бъде добавена нова лента с бутони за извеждане, запазване, изтегляне и други. Новата форма ще замени съществуващата във всички документи, в които има стъпка за извеждане на документ.

Промяна във формата за извеждане във връзка с активирането ан модул "Електронно трудово досие"