По-бърз достъп до процедурите за създаване на документи 📃

По-бърз достъп до процедурите за създаване на документи 📃

За още по-бърз достъп до всяка една от процедурите, с които се създават нови документи, може да използвате бутон НОВ в изглед „Преглед/Редакция на данни“.

whats new scr