Новите модули „Графици“ и „Командировки“ в HeRMeS eXpress бяха представени на HR Industry и на специализиран семинар

Новите модули „Графици“ и „Командировки“ в HeRMeS eXpress бяха представени на HR Industry и на специализиран семинар

Най-ефективният български облачен софтуер за управление на човешките ресурси – HeRMeS eXpress от ТехноЛогика, вече предлага два нови модула за малките и средни предприятия – „Графици“ и „Командировки“.  Те бяха представени на изложението HR Industry на 9 февруари 2023 г. и на специализиран семинар „Актуалните предизвикателства в отчитането на работното време на служители“, който се проведе 16 февруари 2023 г.

hr industry hermes

Модул „Графици“ е гъвкав инструмент, с който мениджърите планират и отчитат графиците на своите служители в съответствие с българското законодателство като работното разписание може да бъде подготвено дори за една календарна година напред.

Новата функционалност разполага с предварително създадени шаблони и позволява индивидуалният или екипен график да бъде копиран и нанесен за друг служител или цяло звено. Служителите и мениджърите визуализират графиците директно на смартфона. Във всеки един момент можете да проверите нормата и реално отчетените часове на всеки член на персонала.

Модул „Командировки“ позволява  да се заявяват, одобряват и отчитат разходите за всички служебни пътувания бързо и интуитивно. Заповедите за командировки се генерират автоматично, а през системата може да се заяви служебен  автомобил или билет за пътуване. В края на всяко пътуване се генерира бързо сумата за изплащане на служителя или за възстановяване, което спестява ценно време не само на отдела, който се занимава с персонала, но и на финансистите, които обработват разходооправдателните документи в предприятието.

327746544 1016391726407375 897373390265023835 n 2

Предстои пускането и на модулите „Заплати“ и „Електронно досие“, с което ще осигурим на малките и средни предприятия пълния спектър от HR услуги с една единствена система. Към момента с HeRMeS eXpress  могат да се управляват процесите по назначаване, отчитате на присъствията и отсъствията (включително болничните), работата извън офиса, планиране и отчитане на задачи, обучения и оценка на представянето. Удобните Self-Service функционалности позволяват на служителите сами, бързо и дори от мобилния си телефон да подават различни заявки и да получават одобрение от ръководителите си.

Интуитивният интерфейс на софтуера за управление на човешки ресурси HeRMeS eXpress дава възможност с него да се започне работа веднага, без време и ресурси за внедряване и обучение. Той е облачна система, която не изисква допълнителни инвестиции за лицензи, хардуер и съхранение на данни от страна на клиента. Повече за него може да научите на сайта на HeRMeS eXpress.