Нов модул в HeRMeS eXpress за съгласуване и отчитане на командировки

Нов модул в HeRMeS eXpress за съгласуване и отчитане на командировки

Разработена е напълно НОВА функционалност и Self Service процедури, които дават възможност за съгласуване на заповеди за командировка с всички заинтересовани страни в една организация – пряк ръководител, отдел Финанси и отдел Логистика при необходимост.

Business Trip

След стартиране през нова карта в Self-Service портала, модулът позволява избор на формуляр за страната и чужбина, избор на дните в командировка от календар, въвеждане на повече от едно място за посещение, заявяване на аванс и транспорт, поддържане на клиентска номенклатура с признати разходи, автоматично извеждане на номер на заповедта за командироване след одобрение и автоматични писма към включените в процеса роли.

Служителят може да разпечата заповедта си преди пътуването, а след завръщане – да отрази през Self Service разходите в същия формуляр.

Заявка за командировка

В Екипния календар е видна информация за всички заявки за командировки и одобрените такива в съответния цвят и щрих от легендата със събития.

Събитие с командировка в Екипния календар на HeRMeS eXpress

 

 

 

* Визуализираните в изображенията и демонстрациите данни не са реални.

 


Модулът изисква наличието на въведени данни за организационна структура и назначения в HeRMeS eXpress, част от модул Администриране.

Повече информация ще намерите тук, а при желание за демонстрация или конкретна ценова оферта, моля, свържете се с нас.