Какво ново в HeRMeS eXpress: Промени в “Работа от разстояние”

Какво ново в HeRMeS eXpress: Промени в “Работа от разстояние”

Направена е промяна в изготвянето на заявка за работа от разстояние, която включва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО въвеждане на данни в поле АДРЕС.

Промяната е направена на основание на публикувани законодателни промени.

 

inquiry hermes

* Тези от вас, които не желаят да попълват данни за адрес, могат да въведат само един символ – точка, тире ли друг произволен, или да ни пишат да скрием полето, за да не е видимо за тях.