Какво ново в HeRMeS eXpress: Групово одобрение на заявки за отпуск и работа от разстояние

Какво ново в HeRMeS eXpress: Групово одобрение на заявки за отпуск и работа от разстояние

Разработена е НОВА функционалност в Self-Service, която дава възможност да се одобрят групово множество заявки за отпуск и заявки за работа от разстояние.

Групово одобрение на заявки за отпуск и работа от разстояние

Имате възможност да филтрирате определен тип или конкретен служител с помощта на бутон филтър  search.

След одобрение, документите се извеждат с индивидуални заповеди, точно както и ако ги одобрявате една по една.