Регистрирането на отсъствията по болест през Self-Service подобрява комуникацията в компанията

Self-Services | HeRMeS eXpress

Актуални новини и полезна информация, свързана със Self-Services (услуги за самообслужване)

Регистрирането на отсъствията по болест през Self-Service подобрява комуникацията в компанията

Регистрирането на отсъствията по болест през Self-Service подобрява комуникацията в компанията 21.05.2021   Болестите не могат да се планират. Този житейски факт е валиден винаги и при всички обстоятелства. Когато въпреки всички хапчета и сиропи се вижда, че болестта надделява и трябва сериозно да обърнем внимание на лечението, веднага си спомняме за всички планирани срещи

Виж повече...

Нова версия на календарите

Нова версия на „Екипен календар“ и „Моят календар“ в HeRMeS eXpress 12.05.2020   Редица нови функции са добавени в новата версия на календарите (“Моят календар“ и „Екипен календар“) на HeRMeS eXpress. В новата версия на календарите, която вече е достъпна за потребителите, разширява кръга на визуализираните събития. Добавени са ново назначение и прекратяване на назначение,

Виж повече...

Богат набор от Ключови Показатели на Представянето (KPIs) в HeRMeS eXpress

Мениджърите разполагат с богат набор от Ключови Показатели на Представянето (KPIs) в HeRMeS eXpress 01.05.2020   Софтуерът за управление на човешките ресурси HeRMeS eXpress предлага богат набор от Ключови Показатели на Представянето (KPIs), с които мениджърите следят организацията на своите екипи, а HR професионалистите имат поглед върху цялата компания.   В секцията „Информация за служителите“

Виж повече...

Self-Services за мобилни устройства

Чрез мобилните устройства Self-Service процедурите на HeRMeS eXpress са приложими във всяка компания 08.04.2020   Self-Service процедурите в HeRMeS eXpress са оптимизирани така, че да могат да работят на всякакви устройства. Смартфоните вече са се превърнали в основно средство за комуникация за всеки човек. В близкото минало Self-Service процедурите бяха предназначени основно за компании, където повечето

Виж повече...