Отчитане на присъствието

чрез данни от системи за контрол на достъпа

 • Искате да следите спазването на работното време от вашите служители?
 • Търсите удобен инструмент за визуализация на отчетените събития за вашите служители от системата за контрол на достъпа?
 • Нужни са ви справки за присъствия, закъснения, командировки, отсъствия, самоотлъчки и др. на всеки служител?

Решението за вас е модул “Отчитане на присъствието” на облачния HR софтуер HeRMeS eXpress, който автоматично използва данните на Системи за контрол на достъпа.

%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5 %D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE %D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%80 %D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8 %D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8 hermes express LP e1655880079619

Защо да отчитате присъствието с HeRMeS eXpress?

Данните за присъствието се визуализират в удобен графичен интерфейс

Следите отклоненията спрямо договореното работно време

Вашите мениджъри разполагат с ефективен инструмент за управление

Имате бърза и точна информация за напуснали и останали служители при кризи и аварии

Разполагате с точен отчет за присъствието при епидемична обстановка

Следете данните за присъствието на вашите служители в удобен графичен интерфейс

 • Графично представяне на информацията в календар на присъствието
 • Визуализация на баланса за дневно, седмично или месечно присъствие спрямо ефективното работно време
 • Контролиране на задължителното дневно присъствие при гъвкаво работно време
 • Използване на всички устройства: компютър, нотбук, таблет, смартфон
 • Автоматично използване на информацията за отпуска, болничен, обучение, работа извън офиса и др. при работа с останалите модули от HeRMeS eXpress
%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB %D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5 %D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE hermes
Модул "Отчитане на присъствието"

Дайте на мениджърите инструмент, с който да контролират присъствието на своите екипи

 • Удобни процедури за самообслужване за мениджъри, с които те администрират своя екип и неговите членове
 • Екипен календар за мениджъри с подробна информация за членовете на техния екип: баланс на присъствието, закъснения, отсъствия, почивки, обучения и др.
 • Календарът автоматично визуализира данните от останалите модули на HeRMeS eXpress, когато се използва интегрирана система
 • Ежемесечни процедури за мениджърите за изготвяне и одобрение на екипна ФОРМА 76 и консолидиране в обща форма за организацията

Управлявайте изготвянето на ФОРМА 76 за екипа и за цялата организация

 • В интерфейса на ФОРМА 76 автоматично се маркират дните и часовете на всеки служител, за които няма регистрирано присъствие
 • Възможност за въвеждане директно във ФОРМА 76 на причината за отсъствие за всеки член на екипа
 • Автоматизиран процес за одобрение на екипните ФОРМИ 76 и консолидирането им в обща форма за цялата организация
 • ФОРМА 76 автоматично включва данните за отпуска, болничен, обучение и работа извън офиса и др. при използване на други модули от HeRMeS eXpress
%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5 %D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 76 %D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%80 %D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8 %D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8 hermes express 2
%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5 %D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE %D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5 %D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB %D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5 %D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE 1

Задайте параметрите на работното време, които модул "Отчитане на присъствието" ще следи за вас

 • Начало и край на работния ден и периода за обедна почивка
 • При гъвкаво работно време начало и край на периода, в който се отчита дневно присъствие
 • Период на задължително присъствие за работния ден
 • Други договорени почивки в рамките на работното време
 • Толеранс за присъствие в началото и края на работното време
 • Продължителността на допустимите краткотрайни отсъствия от работното място

Настройте автоматична връзка между вашата система за контрол на достъпа и модул "Отчитане на присъствието"

 • Автоматичен импорт на данните за вход / изход, получавани от системата за контрол на достъпа
 • Възможност за автоматичен импорт на лични данни от системата за контрол на достъпа
 • Възможност за настройване на периодите за обновяване на получаваната информация
 • Различни автоматични режими за обработка на неконсистентни данни (два последователни входа, липса на вход/изход)
 • Възможности за избор на вратите, през които се отчита присъствие
%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 %D0%B7%D0%B0 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB %D0%BD%D0%B0 %D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%B0 1

Разширете многократно възможностите на системата, като я надградите с други модули на HeRMeS eXpress

HeRMeS eXpress е софтуер за управление на човешките ресурси, изграден на модулен принцип. Избирате модулите, от които се нуждаете, а с времето може да надграждате.

Контролирайте достъпа със Сектрон

logo sectron

Решения за Вашата сигурност

 • Алармени системи
 • Видеонаблюдение
 • Пожароизвестяване
 • Контрол за достъп
sectron banner 1 1 ai 4
sectron banner mobile

Тествайте безплатно HeRMeS eXpress

Използвайте облачния софтуер за управление на човешките ресурси HeRMeS eXpress безплатно в рамките на 30 дни.

Необходимо е само да попълните формата по-долу.

  • Стъпка 1
  • Стъпка 2

  1.Изберете модулите, които желаете да използвате*

  hermes express hr software 1