Разгърнете
потенциала на
Вашите служители

ОБЛАЧНА HR УСЛУГА

Интуитивен интерфейс

Интегрирани пакети

За_системата_1

Най-доброто от корпоративния HR за малкия и среден бизнес

 • Използвате работещи HR практики, базирани на над 23-годишен опит от внедряване на HeRMeS в корпоративни клиенти
 • Следвате оптимизирани за малки и средни предприятия стъпки и процедури
 • Работите с непрекъснато развиваща се система, в която трансферираме нови процедури, наложени като добри практики в корпоративния бизнес
 • Прилагате водещите тенденции в управлението на хора

Софтуер като услуга (SааS), достъпен от всякъде и от всеки в организацията

 • Използвате HeRMeS eXpress от всяко място с интернет връзка
 • Работите с оптимизиран интерфейс, който позволява удобно използване както от настолен компютър, така и от таблет или мобилен телефон
 • Предоставяте достъп на служители и мениджъри до функции и информация по всяко време
 • Получавате висока степен на защита на данните посредством криптиране на връзките до базата данни
За_системата_2
За_системата_3

Интуитивен интерфейс

 • Започвате да работите със софтуера без необходимост от специализирани, скъпи и времеотнемащи обучения
 • Използвате автоматизирани процедури, които гарантират коректното и пълно въвеждане на информация от HR професионалистите
 • Включвате мениджъри и служители в HR процесите, чрез интуитивен и познат интерфейс за мобилни устройства
 • Експортирате информация бързо и лесно, посредством интеграция на HeRMeS eXpress с Microsoft Office

Календар на събитията по служители

 • Визуализация на отпуски, болнични, работа извън офиса и обучения
 • Динамично отразяване на всички заявени (планирани) и одобрени събития
 • Визуализиране на събития свързани с изтичане на срочни договори, изпитателен срок и прекратяване на правоотношенията
 • Налични календари за служител, екип и организация
 • Одобряване през календара на отпуски и работа извън офиса
Календар_725_batch

Self - Services

24_7_bl24_7_or

Достъпни 24/7

Облачно решение, достъпно по всяко време и от всяко място

for_all_blfor_all_or

Участие на всички

Достъп за служители и ръководители според техните роли

less_paper_blless_paper_or

По-малко хартия

Съвременни дигитални технологии за дигитален HR

update_blupdate_or

Автоматични обновления

Винаги последна версия на системата, обновена с всички подобрения и разширения

approve_blapprove_or

Одобрения

Автоматично насочване на заявките според изградената организационна структура

interface_biinterface_or.

Интуитивен интерфейс

Отлично потребителско изживяване през стационарни и мобилни устройва

ВИЖTE ВИДЕОТО

.