ОБУЧЕНИЯ

ОБУЧЕНИЯ

Модул “Обучения” позволява регистриране на преминати обучения и получени сертификати, както и цялостно планиране на курсовете и включване на служителите в тях

Модул “Обучения” позволява регистриране на преминати обучения и получени сертификати, както и цялостно планиране на курсовете и включване на служителите в тях

Регистрирате преминатите обучения от служителите и получените сертификати

 • Индивидулани и групови процедури за регистриране
 • Следене на валидност на сертификати и удостоверения за правоспособност
 • Автоматично попълване на личните картони на служителите
 • Връзка с модул "Администриране" за изготвяне на договори за обучение

Можете да управлявате пълния цикъл за обученията на служителите: планиране, администриране и регистриране на резултатите

 • Планиране на необходимостите за всички видове курсове
 • Включване на служителите според индивидуалните им планове
 • П:роследяване на присъствието и регистриране на резултатите
 • Възможност за връзка с анкети измерващи ефективността на курсовете
 • Администриране на Self-Service процедурите
Isometric coaching characters set with learning education training teaching processes conference seminar isolated vector illustration

Включвате мениджърите и служителите в процеса като използвате удобните Self-Service процедури

 • Одобрение на присъствието на служители в планирани обучения от мениджърите
 • Включване на служители в планирани обучения от мениджърите
 • Потвърждаване на присъствието от служителите
 • Интеграция на планираните курсове с Outlook Calendar на служителите
 • Отразяване на всички курсове в Self-Service Calendar

Вижте ползите за всички в организацията

С десния бутон на мишката изберете връзката в нов таб. Кликнете на произволно място върху първия слайд. Ще видите маркиран регион в слайда. Кликнете в маркирания регион. Така ще преминете на следващия слайд. Повторете действията по същия начин за останалите слайдове и ще проследите всички стъпки от демо процедурата.