Работете заедно дори и отдалечени

Вземете 3 месеца безплатно пакет STAYHOME
на HeRMeS eXpress

Кризата с COVID-19 принуди повечето организации да преминат към дистанционна работа. Пакетът HeRMeS eXpress STAYHOME е специално пригоден към настоящата ситуация и ще помогне на Вашия бизнес да продължи да работи ефективно, дори и в режим на социална изолация.

Всички проведени уебинари, посветени на пакета STAYHOME можете да проследите отново ТУК

Планирайте и отчитайте отдалечено задачите и изпълнението на Вашия екип

TTS-final 2
 • Планиране на задачи по служители
 • Отчитане на време и изпълнение
 • Одобрение на отработени часове
 • Управление на проекти, екипи и участниците в тях
 • Интеграция с електронна поща
 • Табло с аналитични показатели за служител

Организирайте работата от вкъщи на служителите

 • Удобна форма за електронно заявяване на работа извън офиса (от вкъщи) от служителите
 • Електронно одобрение на заявките от преките ръководители
 • Човеки ресурси следят пълната информация за подадените и одобрени заявки
 • Запазване на историята на заявките за служители, екипи, отдели и за организацията като цяло
Rabota-izvan-ofisa-final

Следете статуса на служителите в удобен календар

Calendar final 2
 • Визуализация на всички регистрирани събития: отпуски, болнични, работа от офиса, от вкъщи и други
 • Цветово изобразяване на събитията
 • Автоматично отразяване на промените
 • Дневен, седмичен и месечен изгледи
 • Индивидуален и екипен календар

Управлявайте организационната структура, назначенията и отсъствията на служителите

 • Изграждане на организационна йерархия с неограничен брой нива
 • Управление на назначенията
 • Указване на ръководна позиция за одобремия
 • Поддържане на разнообразни лични и служебни данни
 • Управление на отпуски и болнични
 • Автоматично изчерпване и възстановяване на остатъци
Administrirane-Final

Модули включени в пакета HeRMeS eXpress STAYHOME

 • Планиране и отчитане на задачи
Вижте повече за модула
 • Работа извън офиса
Вижте повече за модула

Крайният срок за изпращане на заявки е 15.06.2020. Срокът за безплатно използване е 90 календарни дни от датата на стариране на услугата. След този срок всички въведени лични данни ще бъдат върнати в подходящ формат и заличени от базата данни, освен ако потребителят не желае да продължи услугата срещу заплащане.