Регистриране на служители

Модул „Регистриране на служители“ на HeRMeS eXpress позволява лесно и бързо въвеждане на данни за служителите, които след това ще се използват в други HR процедури. Този модул е подходящ когато не е необходимо създаването на документи свързани със законови изисквания.

Опростена процедура за въвеждане на информация за компанията и служителите

  • Въвеждате само тази информация, която Ви е необходима за други HR процеси
  • Лесно избирате от голям набор възможности за лични и служебни данни
  • Бързоизграждате организационна йерархия с необходимия брой нива
  • Запазвате историята на промените за настоящи и напуснали служители
  • Поддържате информация за отпуски и болнични, която ще се използва в други HR процеси
  • Предоставяте на служителите възможност сами да въвеждат отпуски и болнични през Self-Service

Ползи за всички в организацията

Ползи от HeRMeS eXpress за всички в организациятаПолзи от HeRMeS eXpress за всички в организацията

Човешки ресурси

•  Опростена процедура по регистриране на служителите

•  Изграждане на организационна йерархия

•  Регистриране на отсъствия

001-management001-management

Мениджър

•  Достъп до служебната информация за хората в екипа

•  Контакти на служителите в екипа

003-man003-man

Служител

•  Информация за мен

•  Заявка за вътрешни услуги

•  Заявка за отпуск