Регистриране на служители

Регистриране на служители

Регистриране на служители

  • Регистриране на служители за целите на HR процедури
  • Управление на потребителите на услугата
  • Изграждане на организационна йерархия с неограничен брой нива
  • Визуализиране на органиграма
  • Поддържане на разнообразни лични и служебни данни
  • История на промените на настоящи и напуснали служители
  • Информация за използвани болнични и отпуски
  • Поименни и групови справки за отсъствия MS Excel