Работа извън офиса

Модул „Работа извън офиса“ на HeRMeS eXpress управлява регистрирането и одобрението за изпълнение на задачи от служителите извън работното им място или от вкъщи.

Организирайте работата на служителите извън работното им място

  • Удобна форма за заявяване на работа извън офиса (от вкъщи) от служителите през Self-Service Портала
  • Процес за одобрение на заявките от преките ръководители
  • Човешки ресурси следят пълната информация за подадените и одобрени заявки
  • Визуализиране на информацията за служители, екипи, отдели и организацията като цяло в Self-Service Портала (Календар и Форма 76)

Въведете правила за отдалечената работа на служителите

Модул "Работа извън офиса" на HeRMeS eXpress
  • Правила за управление на полагаемия брой дни за работа извън офиса
  • Възможност за целодневно и почасово използване
  • Информация за използван и оставащ брой часове
  • Проверка за наличие на друго одобрено отсъствие

Вижте ползите за всички в организацията

Ползи от HeRMeS eXpress за всички в организациятаПолзи от HeRMeS eXpress за всички в организацията

Човешки ресурси

•  Управление на полагаем брой дни за работа извън офиса

•  Справки за използвани дни работа от разстояние и оставащи такива

001-management001-management

Мениджър

•  Одобрение на подадена заявка от пряк ръководител

•  Проверка за наличие на администрирано отсъствие

003-man003-man

Служител

•  Подаване на заявка за работа от вкъщи

•  Възможност за работа от вкъщи за определени часове

•  Информация за използвани и оставащи брой часове