Планиране и отчитане на задачи

Планиране и отчитане на задачи

Планиране и отчитане на задачи

  • Планиране на задачи по служители
  • Отчитане на време за изпълнение
  • Управление на сроковете за попълване на отчет
  • Следене на месечна норма, съобразена с отсъствия, работно време и дни в назначение
  • Одобрение на отработени часове
  • Управление на проекти и екипи и участниците в тях
  • Интеграция с електронна поща
  • Табло с аналитични показатели за служител
  • Генериране на справки за въведената информация в MS Excel