Оценка на представянето

Оценка на представянето

Оценка на представянето

  • Автоматизиране на процедури за целеполагане и оценка
  • Създаването и провеждането на годишната кампания за оценка
  • Електронен атестационен картон
  • Self-Service Оценка на представянето за всички служители и мениджъри
  • Онлайн провеждане на кампанията
  • Идентифициране на необходимостта от обучения
  • Планиране на развитието на служителите