Отсъствия

Отсъствия

Отсъствия

  • Управление на полагаеми отпуски и правилата за тяхното заявяване и използване
  • Изчисляване на полагаеми дни по основания и години
  • Автоматично изчерпване и възстановяване на остатъци
  • Прекратяване на отпуск при въвеждане на болничен
  • Електронно заявяване и одобрение на отпуск чрез Self-Service Отпуски
  • Нотифициране на потребителите, участващи в процедура по одобрение на отпуск
  • Уведомяване за отсъствие по болест чрез Self-Service Болнични
    Изготвяне на Приложения 9 и 10 за НОИ
  • Прецизни справки относно отсъствията на служителите в MS Excel