Обучения

Обучения

Обучения

  • Управление на пълния цикъл по обучение на служителите
  • Индивидуално и групово планиране
  • Организиране на конкретните курсове
  • Manager Self-Service Организиране и включване на служители в обучение
  • Self-Service Покана за участие в курс
  • Интеграция с Outlook Calendar
  • Анкети за измерване на ефективността от проведеното обучение
  • Изготвяне на договори за обучение
  • Регистриране и следене на валидност на сертификати и удостоверения за правоспособност
  • Допълване на личния картон на служителя с информация за преминатите курсове, придобитите умения и получени сертификати.