Модули

HeRMeS eXpress е изграден на модулен принцип. Така вие използвате само това, от което се нуждаете, а с времето може да надграждете.

Разгледайте възможностите на отделните модули и изберете най-подходящите за вас.

Разгледайте нашите модули

Можете да използвате един от основните модули „Администриране“ или „Регистриране“ самостоятелно.

Към използвания модул, по всяко време можете да добавяте един или повече от останалите модулите на HeRMeS eXpress, които са представени тук.

ОСНОВНИ МОДУЛИ

АДМИНИСТРИРАНЕ

АДМИНИСТРИРАНЕ

основен модул, към който могат да се добавят други модули

Модулът управлява организационната структура и назначенията на служителите. Той осигурява спазване на всички законови изисквания и създаване на необходимите документи

РЕГИСТРИРАНЕ

РЕГИСТРИРАНЕ

алтернативен основен модул, към който се добавят други модули

Регистриране на данни за служителите и техните позиции в организационната структура с цел използването им в други процеси. Без необходимост от законови процедури и документи

ОТЧИТАНЕ НА ПРИСЪСТВИЕТО

ОТЧИТАНЕ НА ПРИСЪСТВИЕТО

МОДУЛЪТ ИЗПОЛЗВА ДАННИТЕ ОТ СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

Пълна и удобна визуализация на всички данни свързани с присъствието на служителите, получавани от системи за контрол на достъпа. Обективен анализ на резултатите

РАБОТА ИЗВЪН ОФИСА

РАБОТА ИЗВЪН ОФИСА

процедури за заявки и одобрения на работа извън офиса

Възможност за служителите да подават заявки за изпълнение на задачи извън работното си място или от вкъщи. Заявките са за цял работен ден или за част от него и включват процес на одобрение

ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ЗАДАЧИ

ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ЗАДАЧИ

планиране и отчитане на времето за изпълнение на дейности и задачи

Удобен инструмент за мениджърите, с който планират и отчитат времето за изпълнение на задачите за екипите си. Персонални отчети (Timesheet) за служителите

ОТСЪСТВИЯ

ОТСЪСТВИЯ

управление на всички видове отпуски, както и отсъствията по болест

Автоматизирани процеси за управление на полагаемостта и използването на отпуски със заместник и няколко нива на одобрение. Модулът включва и процедура за регистриране на отсъствия по болест с възможност за сканиране и прикачване на документа за отсъствието

ГРАФИЦИ

ГРАФИЦИ

планиране и отчитане на работни графици на служители

Планиране и разпределяне на работните графици на служителите в пълно съответствие с българското законодателството. Администриране на разнообразни смени, отразяващи спецификите на работния режим в организацията. Подпомага ръководителите в анализа за достигната месечна норма или недостиг от работна сила.

ОБУЧЕНИЯ

ОБУЧЕНИЯ

управление на процедурите за обучение на служителите

Модулът позволява да управлявате целия процес за обучение на служителите или само да въвеждате информация за отделни елементи от него: преминати обучения, получени сертификати и други. Налични са и Self-Service процедури за мениджъри и служители

ОЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЯНЕТО

ОЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЯНЕТО

Управление на процеса по атестация на служители

Модулът автоматизира цялостното управление на кампанията за поставяне на цели и оценка на изпълнението им, както и за оценка на компетенциите на служителите. Участниците в процеса извършват всички действия през Self-Service процедури

ПОДБОР

ПОДБОР

очаквайте през 2022 година

Цялостен процес за набиране на кандидати и подбор на таланти. Възможност за сравняване на кандидатите по различни критерии. Импорт на данни от специализирани сайтове

ИНТЕГРИРАНИ АУТСОРСИНГ УСЛУГИ

ИНТЕГРИРАНИ АУТСОРСИНГ УСЛУГИ

интегрирани аутсорсинг услуги за изчисление на възнагражденията

Интегрирана услуга, която използва цялата налична в базата информация без прехвърляне или допълнително въвеждане на данни

Интегрирана система

Модули на HeRMeS eXpress
  • Системата е напълно интегрирана и използва единна и централизирана база от данни
  • Всеки един от двата основни модула може да се използва самостоятелно или в комбинация с един или повече от останалите модули на HeRMeS eXpress
  • Пълна интеграция на всеки добавен модул към вече използваните модули
  • Еднократно въвеждане на информацията и използването ѝ във всички модули, където е необходима
  • Използване на общи номенклатури в различните бизнес процеси