Гъвкаво работно време

Гъвкаво работно време

Гъвкаво работно време

  • Управление на групите служители, за които е валидно гъвкавото работно време
  • Регламентиране на диапазон за задължително присъствие
  • Въвеждане на заявка за ползване на гъвкаво работно време
  • Одобрение на подадена заявка от пряк ръководител
  • Актуален статус на всички въведени заявки за гъвкаво работно време