Какво ново в HeRMeS eXpress: Създаване на нова позиция

Какво ново в HeRMeS eXpress: Създаване на нова позиция

След стартиране на карта Нова позиция от меню Администрация следва последователност от стъпки с помощта на които въвеждате всички необходими детайли, дали е позицията е ръководна и коя е висшестоящата ѝ позиция.

Последните два елемента имат отношение към Self-Service достъпа на назначените на тази позиция служители и към одобряващите заявките им за отпуск, работа извън офиса и други.

new position 1